Podinspektor ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz

2021-12-29 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

m. st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

Termin składania dokumentacji do dnia 31.12.2021 r. do godz. 16.00

Numer referencyjny: 34/2021


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 • wprowadzanie do SI POMOST danych niezbędnych do realizacji przyznanych świadczeń,
 • drukowanie projektów decyzji,
 • prowadzenie analizy wydatkowania środków i przedstawianie wniosków,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu zrealizowanych świadczeń,
 • wydawanie i rejestrowanie zaświadczeń,
 • obsługa świadczeń nienależnie pobranych,
 • wykonywanie działań z zakresu realizacji świadczeń i organizowania pomocy w formie rzeczowej, w tym m.in.
  • rejestrowanie i wydawanie pomocy rzeczowej,
  • współpraca z NGO w zakresie wydawania pomocy rzeczowej,
  • rejestrowanie skierowań do organizacji pozarządowych,
  • analiza wykorzystania przez świadczeniobiorców skierowań.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Bema 91 w Warszawie. Budynek wyposażony jest w podjazd. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Bema 91. Praca w pokoju wieloosobowym. Wykonywanie czynności na stanowisku pracy związane jest z obsługą komputera, urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczanie się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy niezwłocznie po zakończeniu konkursu. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej (zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

 

Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie,
 • minimum 2-letni staż pracy,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym obsługa pakietu biurowego (MS Office / Libra Office – bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego i programów do edycji dokumentów).
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej, w tym znajomość zagadnień z zakresu procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe na kierunkach społecznych (polityka społeczna, prawo administracyjne, socjologia, praca socjalna) lub ekonomicznych,
 • staż w pomocy społecznej i/lub 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej lub rządowej i/lub 1 rok stażu pracy na stanowisku urzędniczym,
 • umiejętność statystycznej analizy danych,
 • doświadczenie w pracy w bezpośredniej obsłudze klienta,
 • biegła znajomość SI POMOST,
Pożądane kompetencje:
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
 • szybkość i efektywność działania,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, sumienność, samodzielność,
 • komunikatywność,
 • sumienność w realizacji zadań.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 4100,00 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej (LUX MED),
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).

Wrocław

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za monitorowanie orzecznictwa, praktyki organów podatkowych oraz piśmiennictwa analizę nowelizacji przepisów prawa podatkowego współpracę przy przygotowaniu alertów podatkowych, prasówek,...

Gdańsk

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za monitorowanie orzecznictwa, praktyki organów podatkowych oraz piśmiennictwa analizę nowelizacji przepisów prawa podatkowego współpracę przy przygotowaniu alertów podatkowych, prasówek,...

Katowice

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za monitorowanie orzecznictwa, praktyki organów podatkowych oraz piśmiennictwa analizę nowelizacji przepisów prawa podatkowego współpracę przy przygotowaniu alertów podatkowych, prasówek,...

Łódź

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

2022-01-15

Twój zakres obowiązków: Administracja środkami trwałymi Kontrola i administracja rozliczeń zakupów wewnętrznych i zewnętrznych Prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi Nasze wymagania: Doświadczenie na podobnym stanowisku w...

Warszawa, Ząbki

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

2022-01-15

Twój zakres obowiązków: Administracja środkami trwałymi Kontrola i administracja rozliczeń zakupów wewnętrznych i zewnętrznych Prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi Nasze wymagania: Doświadczenie na podobnym stanowisku w...

Warszawa

Polkomtel Sp. z o.o.

2022-01-14

Opis stanowiska: Wsparcie organizacyjne departamentu w realizowanych projektach Organizacja i kontrola terminowego przepływu informacji oraz obiegu dokumentów Przygotowywanie raportów, zestawień, prezentacji Organizacja oraz rozliczanie...