Pełnomocnik ds. Audytu i Compliance

2020-01-20 PGNiG Technologie S.A. Krosno

PGNiG Technologie jest liderem rynku usług projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu, rurociągów przesyłowych oraz produkcji elementów urządzeń wiertniczych w Polsce
Podstawowe atuty PGNiG Technologie to wysoka wiedza i umiejętności pracowników, nowoczesne środki pracy oraz skuteczne metody organizacji i zarządzania wsparte wiarygodnością prawie stuletnich doświadczeń.

Pełnomocnik ds. Audytu i Compliance
Miejsce pracy: Krosno
Zakres obowiązków:
 • Dostarczanie zarządowi i radzie nadzorczej niezależnych i obiektywnych informacji w celu poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, systemu kontroli, procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz zgodności.
 • Kształtowanie skutecznego i efektywnego środowiska kontroli wewnętrznej w organizacji.
 • Przygotowywanie analizy ryzyk  w skali organizacji na potrzeby planowania audytów obejmujących  kluczowe procesy biznesowe i poszczególne funkcje spółki.
 • Wykonywanie zadań audytu na podstawie zatwierdzonego  Rocznego Planu Audytu.
 • Realizacja audytów doraźnych, zleconych przez zarząd  lub radę nadzorczą.
 • Monitoring przebiegu realizowanych projektów.
 • Monitoring wdrażania zaleceń wynikających z postępowań kontrolnych.
 • Opiniowanie dokumentów i procesów pod kątem zgodności ze standardami organizacji.
 • Implementacja przepisów prawa, zasad i standardów do procedur wewnętrznych, wdrażanie systemu zgodności (zapewnienie funkcjonowania organizacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami).
 • Identyfikacja ryzyka braku zgodności w procesach realizowanych w organizacji.
 • Realizowanie zadań zapewniających zgodność działalności organizacji z przepisami i normami w celu minimalizacji zdarzeń negatywnie wpływających na funkcjonowanie organizacji.
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zgodności procesów, podejmowanie działań naprawczych.
 • Wsparcie innych komórek organizacyjnych w zakresie identyfikacji obowiązujących je przepisów prawa, przeprowadzania szkoleń pracowników z obszaru compliance.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń compliance i wydawanie rekomendacji, w szczególności
  z zakresu konfliktu interesów.
Wymagania:
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Audytora Wewnętrznego w organizacji o wysokich standardach operacyjnych.
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, ekonomia.
 • Praktyczna znajomość metodologii przeprowadzania audytów oraz obszaru compliance.
 • Umiejętność podejmowania decyzji oraz samodzielność w działaniu.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i kreatywność.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Sumienność, samodzielność, inicjatywa i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i dobra organizacja pracy własnej.
 • Wiedza finansowo- księgowa
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami.
 • Znajomość metodyki zarządzania ryzykiem.
 • Wiedza z zakresu systemów jakości i norm.
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie
 • Interesująca i pełną wyzwań pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PGNIG Technologie S.A.(zwana dalej Spółką) zgadzasz się na przetwarzanie przezSpółkę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowiskowskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PGNIG Technologie S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dlacelów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@technologie.pgnig.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eśwysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenialub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemyprzetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu,dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (naktórych przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: rekrutacja@technologie.pgnig.pl

Warszawa

Medicover sp. z o.o.

2020-09-09

Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

Warsaw

Technicolor Polska

2020-04-03

Your role: Perform assurance and assistance audit projects as agreed in accordance with established guidelines and standards Bring a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the Group risks management, control...

Warsaw

Technicolor Polska

2020-01-27

Your role: Perform assurance and assistance audit projects as agreed in accordance with established guidelines and standards Bring a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the Group risks management, control...