Naczelnik Wydziału ds. podatków

2022-01-05 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Warszawa
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Wydziału ds. podatków

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)


Warszawa
Numer referencyjny:
Z/IRF/23/12/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • sporządzanie sprawozdań do obliczania podatku dochodowego oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • obliczanie podatku odroczonego,
 • nadzorowanie rozliczania podatków pośrednich i bezpośrednich w Spółce oraz nadzorowanie zadań związanych ze sporządzaniem i przekazywaniem do organów podatkowych deklaracji podatkowych,
 • nadzór nad współpracą komórki z Urzędem Skarbowym w zakresie czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych,
 • nadzór oraz uzgadnianie instrukcji podatkowych,
 • uzgadnianie projektów umów zawieranych w Centrali Spółki, Centrum Realizacji Inwestycji oraz Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, porozumień, Uchwał i Decyzji w zakresie podatkowym oraz występowanie do doradcy podatkowego i Ministra Finansów o wydanie potrzebnych interpretacji przepisów podatkowych,
 • nadzorowanie realizacji zadań Wydziału.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: finanse i rachunkowość,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z obsługą księgową, sporządzaniem deklaracji podatkowych, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa z zakresu rachunkowości, podatków,
 • znajomość pakietu MS Office, w tym Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Mile widziane kwalifikacje:
 • obsługa systemów finansowo-księgowych np. SAP.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Genpact PL

dzisiaj

Your responsibilities All aspects of collections regarding debtors ledger Handling outgoing collection calls Facilitating the identification and resolution of any customer disputes Allocating and clarifying payments Managing overdue payments...

Genpact PL

dzisiaj

Your responsibilities All aspects of collections regarding debtors ledger Handling outgoing collection calls Facilitating the identification and resolution of any customer disputes Allocating and clarifying payments Managing overdue payments...

Genpact PL

dzisiaj

Your responsibilities All aspects of collections regarding debtors ledger Handling outgoing collection calls Facilitating the identification and resolution of any customer disputes Allocating and clarifying payments Managing overdue payments...

Warszawa

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za koordynowanie i zarządzanie projektami w obszarze doradztwa podatkowego dla klientów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym z uwzględnieniem specyfiki branżowej, przygotowywanie opinii oraz różnego...

Poznań

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za koordynowanie i zarządzanie projektami w obszarze doradztwa podatkowego dla klientów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym z uwzględnieniem specyfiki branżowej, przygotowywanie opinii oraz różnego...

Poznań

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za monitorowanie orzecznictwa, praktyki organów podatkowych oraz piśmiennictwa analizę nowelizacji przepisów prawa podatkowego współpracę przy przygotowaniu alertów podatkowych, prasówek,...