Naczelnik Wydziału ds. podatków

2021-12-15 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Warszawa
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Wydziału ds. podatków

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)


Warszawa
Numer referencyjny:
Z/IRF/23/12/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • sporządzanie sprawozdań do obliczania podatku dochodowego oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • obliczanie podatku odroczonego,
 • nadzorowanie rozliczania podatków pośrednich i bezpośrednich w Spółce oraz nadzorowanie zadań związanych ze sporządzaniem i przekazywaniem do organów podatkowych deklaracji podatkowych,
 • nadzór nad współpracą komórki z Urzędem Skarbowym w zakresie czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych,
 • nadzór oraz uzgadnianie instrukcji podatkowych,
 • uzgadnianie projektów umów zawieranych w Centrali Spółki, Centrum Realizacji Inwestycji oraz Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, porozumień, Uchwał i Decyzji w zakresie podatkowym oraz występowanie do doradcy podatkowego i Ministra Finansów o wydanie potrzebnych interpretacji przepisów podatkowych,
 • nadzorowanie realizacji zadań  Wydziału.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: finanse i rachunkowość, 
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z obsługą księgową, sporządzaniem deklaracji podatkowych, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa z zakresu   rachunkowości, podatków,
 • znajomość pakietu MS Office, w tym Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Mile widziane kwalifikacje:
 • obsługa systemów finansowo-księgowych np. SAP.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Gdańsk

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Nadzorowanie, a także przeprowadzanie audytów IT w ramach badania sprawozdań finansowych Identyfikację ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych w obszarze IT Testowanie kontroli w obszarze IT, między...

Warszawa

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Nadzorowanie, a także przeprowadzanie audytów IT w ramach badania sprawozdań finansowych Identyfikację ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych w obszarze IT Testowanie kontroli w obszarze IT, między...

Wrocław

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Nadzorowanie, a także przeprowadzanie audytów IT w ramach badania sprawozdań finansowych Identyfikację ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych w obszarze IT Testowanie kontroli w obszarze IT, między...