Młodszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

2021-10-28 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Ogłoszenie numer: 5810943, z dnia 2021-10-28

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: MS/DKW/10/21

 

Opis stanowiska

Wykonywanie zadań związanych z monitoringiem realizacji i rozliczania przez PARP działań w ramach PO IR oraz PO PW:

 • udział w przygotowywaniu sprawozdań okresowych z realizacji ww. programów, w tym informacji kwartalnych;
 • udział w przygotowywaniu deklaracji wydatków oraz prognoz certyfikacji, monitoring realizacji celu certyfikacji;
 • udział w przygotowywaniu dokumentów, informacji i analiz w zakresie postępów realizacji działań ww. programów;
 • udział w przygotowywaniu analiz finansowych w zakresie kontraktacji i certyfikacji wydatków;
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem i aktualizacją dokumentów programowych, wytycznych, aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych (w tym procedur) dotyczących realizacji ww. programów;
 • udział w przygotowaniu rocznego Planu Działania PARP oraz sprawozdań z jego realizacji.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • min. roczne doświadczenie zawodowe
 • znajomość zasad wdrażania programów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym w szczególności PO IR, PO PW;
 • dobra znajomość programu Excel umożliwiająca opracowywanie zbiorczych zestawień;
 • umiejętność rzetelnej analizy otrzymywanych danych i prezentowania informacji zbiorczych;
 • komunikatywność, dokładność i skrupulatność w wykonywanych zadaniach.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • umiejętność obsługi MS Access;
 • doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych bądź instytucji wdrażającej projekty/programy finansowane ze środków unijnych;
 • umiejętność działania pod presją czasu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Kraków

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

dzisiaj

Your Role and Responsibilities What we offer you: Extensive benefits package (Multisport, OK System, private medical healthcare, life insurance, cinema tickets) An induction training that will allow you to smoothly transition into your new role -...

Kraków

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

dzisiaj

Your Role and Responsibilities What we offer you: Extensive benefits package (Multisport, OK System, private medical healthcare, life insurance, cinema tickets) An induction training that will allow you to smoothly transition into your new role -...

Katowice

ING Tech Poland

dzisiaj

Contract of employment type of contract Start 7:00 - 9:00 End 15:00 - 17:00 work hours ul. Konduktorska 35, Katowice this is the location of our office Scope of duties 40% - MI reporting 25% - Capacity planning 20% - Team management 15% -...