Młodszy specjalista / Specjalista / Straszy specjalista w Departamencie Kontroli

2021-10-21 Staff Partners Warszawa

Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Młodszy specjalista / Specjalista / Straszy specjalista w Departamencie Kontroli
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: M/S/DK2021/2
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe Beneficjentów w kontekście dochodzenia zwrotu środków w ramach instrumentów wsparcia realizowanych przez PARP;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie dochodzenia zwrotu środków, w ramach instrumentów wsparcia realizowanych przez Agencję, w tym postępowania w zakresie udzielenia ulgi.
Wymagania:
 • Wykształcenie:
  wyższe Mlodszy Specjalista – licencjat, Specjalista, Starszy Specjalista - magisterskie (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, prawo);
 • Doświadczenie zawodowe:
  Młodszy Specjalista - Minimum 0,5 roku. Specjalista - Min 2 lata, Starszy Specjalista – min 4 lata
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu:
  - Znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a zwłaszcza Działu III;
  - Praktyczna znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność analitycznego myślenia i swobodnego wyrażania myśli na piśmie.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 • Poziom obsługi programów komputerowych: MS Office

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie:
  - Doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
  - Doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu:
  - Znajomość ustaw: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wraz z aktami wykonawczymi.
  - Wiedza z zakresu analizy finansowej i umiejętność dokonywania oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.
 • Poziom znajomości języka obcego - języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

Zgłoszenia przyjmujemy do 21/10/2021r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.

Kębłowo

PUH El Professional Mariusz Maszota

dzisiaj

Wymagania Wykształcenie minimum średnie z zakresu rachunkowości Doświadczenie w pracy w dziale księgowości znajomość zagadnień z zakresu księgowości Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel Samodzielność,...

Warszawa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

dzisiaj

Jakie będą Twoje obowiązki? Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przewidzianych przepisami dla firm ubezpieczeniowych oraz innych sprawozdań zgodnie z wymaganiami akcjonariuszy Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to develop in banking sector? We are now looking for a Junior Process Officer to provide great customer experience. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class service and...

Poznań

PEKABEX

dzisiaj

Opis stanowiska: Controlling realizacji projektów budowlanych w zakresie budżetu przychodów i kosztów, przepływów finansowych, marżowości, harmonogramu realizacji projektu Kontrola dokumentacji finansowej projektu Kontrola zaawansowania...

Kraków

Capgemini Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? 5 years of experience in finance & accounting role Analytical skills Experience in application of IFRS...

Katowice

Capgemini Service

dzisiaj

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Masters Degree in Accounting or equivalent Proven Multi GAAP accounting and reporting experience A minimum of 5 years of experience...