Młodszy księgowy

2023-03-02 Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Gdańsk
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116523

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa

 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych

 • praca w zespole pod presją czasu

 • czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • trzykondygnacyjny budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada windę

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
 • Dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku i ceł oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Prowadzi ewidencję grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innymi należnościami nałożonymi na podstawie właściwych przepisów prawnych a także orzeka w zakresie kar porządkowych
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom
 • Wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań
 • Prowadzi ewidencję i rozlicza sumy depozytowe, obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych, dokonuje rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu skarbowego jako płatnika, prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa, ul. Szamocka 6

  LUX MED Sp. z o.o.

  dzisiaj

  Praca w Szpitalu LUX MED Onkologia ul. Szamocka 6. Twoją rolą będzie: Uczestniczenie w sporządzaniu ofert w konkursach NFZ; Sporządzanie pism i odpowiedzi na komunikaty/ pisma z NFZ; Regularne prowadzenie wewnętrznych audytów; Opracowywanie...

  Toruń

  Grupa ERBUD

  dzisiaj

  Opis stanowiska Praca stacjonarna w biurze w Toruniu; Sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych; Przygotowywanie danych do raportów rozliczeniowych; Sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych raportów na giełdę; Znajomość...

  Piechcin

  Lafarge

  dzisiaj

  Czym będziesz się zajmować? Przygotowywanie informacji w zakresie zobowiązań (kompensaty, potwierdzenia sald, zajęcia komornicze, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe itp.), Udział w procesie weryfikacji grup płatności, Administrowanie...

  Ostrzeszów

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.

  dzisiaj

  Twój zakres obowiązków: Kontrola nad właściwym obiegiem dokumentów, ich weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym, Dekretowanie i księgowanie faktur sprzedaży i zakupu, wyciągów bankowych, rozliczeń międzyokresowych, rezerw itp.,...

  Warszawa

  Accenture Sp. z o. o.

  dzisiaj

  What will you do? Customer service dealing with email queries Maintaining a regular relationship with suppliers and client Performing reconciliation between supplier outstanding statement and AP open invoices Booking invoices on different tools...

  Kraków

  Accenture Sp. z o. o.

  dzisiaj

  What you will do: Collecting due receivables according to procedures. Influencing customers, negotiating and building business relationships. Cooperating with internal departments (finance and sales teams). Handling emails & outgoing phone calls...