Młodszy księgowy

2023-02-25 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Starogard Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 116316

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa w systemie codziennym od pon. do pt. w godz. 7:30 – 15:30, z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych, za pracę z tytułu nadgodzin pracownik (członek korpusu służby cywilnej) odbiera czas wolny w tym samym wymiarze;

 • wykonywanie obowiązków służbowych wiąże się ze stosunkowo częstym działaniem pod presją czasu,

 • stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku bez windy,

 • uciążliwe warunki pracy mogą wiązać się z wykonywaniem zadań poza normalnymi godzinami pracy, w związku z koniecznością należytego funkcjonowania Komendy,

 • narzędziem pracy jest komputer,

 • istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po kompleksie budynków Komendy w ramach realizowania zadań na stanowisku pracy młodszy księgowy.

Zakres zadań

 • prowadzi obrót gotówkowy w jednostce (KASJER),
 • sporządza listy płac, kompletuje dokumentację niezbędną do wypłaty równoważników i ekwiwalentów,
 • rozlicza delegacje służbowe,
 • prowadzi rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, obsługuje system Płatnik/ Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
 • analizuje budżet z zakresu polityki płacowej tj. uposażeń, płac i innych należności pracowniczych,
 • sporządza sprawozdawczość z zakresu płac,
 • sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dokumenty zakupu i sprzedaży,
 • księguje w systemie księgowym dokumenty zakupu i sprzedaży,
 • realizuje polecenia przelewów w elektronicznym systemie bankowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno - biurowym
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, poczty elektronicznej,
 • znajomość obsługi programu Płatnik,
 • znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o służbie cywilnje, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o podatku dochodwym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach budżetowych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych
 • sumienność, terminowość, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdynia

ManpowerGroup

dzisiaj

Zadania: Obsługa procesów kadrowo – płacowych związanych z zatrudnieniem oraz realizacją pracy Sporządzanie raportów, zestawień oraz sprawozdań Nadzorowanie i aktualizacja zapisów w regulaminach Obsługa działań z zakresu ZFŚS i...

Poznań

ManpowerGroup

dzisiaj

Responsibilities: Supportting of employees in the issues of human resources and payroll Responding to employee inquiries regarding personnel issues - contracts, leave, documents by phone, e-mail and chat Checking information in the internal...

Warszawa, Mokotów

Coral Travel Poland Sp. z o.o.

dzisiaj

Do Działu Księgowości szukamy dokładnej i skrupulatnej osoby, która obejmie stanowisko Asystenta/-ki do spraw Rozliczeń. Chętnie porozmawiamy z Tobą na spotkaniu online :) Opis stanowiska: wystawianie faktur sprzedaży akceptacja faktur...