Młodszy księgowy

2020-01-21 Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Mława
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Mława
Ogłoszenie o naborze Nr 59935

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy użyciu urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka).
Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku.
Budynek posiada platformę dla osób niepełnosprawnych (przystanek do parteru), toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych.
 • Dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości i zwrotów podatków, a także wydawanie postanowień w tym zakresie w celu weryfikacji prawidłowości księgowań oraz ich terminowości.
 • Rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom w celu zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego należnych dochodów.
 • Przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo - kasowego pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych w celu przekazania wyegzekwowanych kwot na rachunki wierzycieli.
 • Wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji uprawnionym podmiotom.
 • Prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych.
 • Obsługa rachunków bankowych w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych w celu ewidencjonowania wpłat i realizacji zwrotów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy ordynacja podatkowa
 • skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • umiejętności analityczne
 • odpowiedzialność
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  Medicover sp. z o.o.

  2020-09-09

  Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  2020-09-09

  Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  2020-09-09

  Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

  Szczecin

  3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

  2020-09-09

  Responsibilities: Processing purchase invoices in Microsoft Dynamics AX - sending for approval, tracking and posting Preparing payments to suppliers and posting bank account statements Verifying and settling balances with suppliers/customers...

  Kraków

  Capgemini

  2020-09-09

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. About us Capgemini is a global leader in consulting, technology services and digital transformation. Capgemini Poland’s Business Services unit is at the...

  Wrocław

  Web INnovative Software sp. z o.o.

  2020-09-07

  prowadzenie księgowości klientów biura rachunkowego: KPIR, ryczałt ewidencjonowany, pełna księgowość, rejestry VAT, wprowadzanie danych księgowych do systemu księgowego, klasyfikowanie kosztów zgodne z ustawami podatkowymi, weryfikacja...