Młodszy księgowy

2021-11-22 Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Zielona Góra
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 87955

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje dokumenty płatności w systemie informatycznym w programie Poltax2BPlus oraz księguje dokumenty księgowe na odpowiednie konta zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu prawidłowego i rzetelnego ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • Analizuje karty kontowe pod względem występowania nadpłat i zaległości w celu prawidłowego rozliczenia dokonanych wpłat, powstałych nadpłat czy przeksięgowań
 • Sporządza dokumenty niezbędne do realizacji przelewów bankowych w celu dokonania zwrotów podatków oraz nadpłat należnych podatnikom/płatnikom oraz innym uprawnionym organom
 • Wydaje postanowienia w sprawach zaliczenia wpłaty, nadpłaty, zwrotu podatku w celu poinformowania podatników/płatników o dokonanych zaliczeniach
 • Dokonuje czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu prawidłowego rozliczania deklarowanych podatków
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu skutecznego ujawniania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych
 • Sporządza informacje, sprawozdania, analizy z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom innych stanowisk pracy w Urzędzie oraz zewnętrznym podmiotom uprawnionym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, a także umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  KPMG

  wczoraj

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za udział w projektach z obszaru doradztwa podatkowego dla klientów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym przygotowywanie opinii w języku polskim i angielskim bieżące doradztwo w zakresie prawa...

  Warszawa

  KPMG

  wczoraj

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Prowadzenie projektów z zakresu doradztwa podatkowego Przygotowywanie opinii podatkowych Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych Opracowywanie analiz ekonomicznych Udział w postępowaniach...

  Warszawa

  IT CONNECT Sp. z o.o.

  wczoraj

  Realizacja ewidencji wydatków Biura IT (rozliczanie faktur, inwestycji, rezerw, przypisanie amortyzacji) Nadzór nad prawidłowym obiegiem akceptacyjnym rozliczeń (zgodność z obowiązującym procedurami) Koordynacja procesu budżetowania...

  Warszawa

  Accenture Sp. z o. o.

  wczoraj

  As Junior Accountant you will be mostly responsible for: Processing documents in a timely manner and in accordance with defined processes and client s requirements Verifying correctness of the posted invoices Preparing daily and weekly reports e.g....

  Kraków

  Capgemini Polska Sp. z o.o.

  wczoraj

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? be open to start your career in international environment be willing to use your analytical skills at work speak...

  Katowice

  Capgemini Service

  wczoraj

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Good Communication skills Knowledge of English (B2) Team player Willingness to develop accounting skills Basic excel...