Młodszy Inspektor Kontroli / Inspektor Kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

2021-04-19 Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Radom, Siedlce

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa

ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie na stanowisko

Młodszy Inspektor Kontroli / Inspektor Kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
Miejsce pracy: Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Radom, Siedlce

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 • Liczba etatów: 5

Miejsce pracy:

 • RIO w Warszawie: ul. Koszykowa 6A, Warszawa
 • RIO W Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce: ul. Mickiewicza 10, Ostrołęka
 • RIO W Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie: ul. 17 stycznia 7, Ciechanów
 • RIO w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach: ul. J. Piłsudskiego 38, Siedlce
 • RIO w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu: ul. Żeromskiego 53 Radom

Czynności kontrolne wykonywane są w terenie na obszarze województwa mazowieckiego

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych zgodnie z upoważnieniem i planem kontroli
 • przygotowywanie programów czynności kontrolnych
 • sporządzanie dokumentów pokontrolnych (protokołów, sprawozdań, notatek)
 • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych na podstawie materiałów pokontrolnych
 • sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych wraz z załącznikami - do właściwych organów

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie oraz ukończone 18 lat życia
 • pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe na stanowisku Młodszego Inspektora Kontroli:
  • wykształcenie średnie oraz co najmniej 2 – letni staż pracy
  • wykształcenie wyższe
  wykształcenie i doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora Kontroli:
  • wykształcenie średnie oraz co najmniej 6-letni staż pracy
  • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3- letni staż pracy

Wymagania preferowane:

 • wykształcenie na kierunku ekonomia, prawo, administracja
 • znajomość zagadnień i przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie finansów publicznych, zamówień publicznych, ordynacji podatkowej, rachunkowości oraz postępowania administracyjnego
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel) oraz poczty elektronicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność.

PODPISZ OŚWIADCZENIA


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenia kandydata stanowiące załącznik do ogłoszenia

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i  kwalifikacji

Gdańsk

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie raportów, zestawień, deklaracji ZUS, PIT, PFRON wsparcie i weryfikacja pracy Asystentów Oczekujemy minimum 4...

Warszawa

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie raportów, zestawień, deklaracji ZUS, PIT, PFRON wsparcie i weryfikacja pracy Asystentów Oczekujemy minimum 4...

Gdańsk

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie deklaracji ZUS, PIT przygotowywanie raportów, zestawień Oczekujemy minimum 2 lata doświadczenia w pełnej...

Warszawa

LeasingTeam Professional

2021-05-14

rozwój skutecznego systemu kontroli wewnętrznych w organizacji, wdrażanie i monitorowanie realizacji procedur i procesów, spełniających wymogi grupowej metodologii dot. ryzyka i kontroli wewnętrznych, ocena istniejących mechanizmów...

Warszawa

ISS Facility Services Sp. z o.o.

2021-05-14

Twój zakres obowiązków Wdrażanie nowych rozwiązań w celu optymalizacji procesów Zarządzanie zespołem kontrolerów na kontraktach Wsparcie procesu zamknięcia miesiąca, weryfikacja wyników, prognoz, budżetów, analiza trendów i planów...

Łódź

ABB Power Grids Poland Sp. z o.o.

2021-05-14

Your responsibilities Support the Polish TRES Transformers Product Line in controlling tasks such as monthly and quarterly closings, management reporting and financial process optimization. Provide financial analysis to support strategic...