Lider Zespołu Finansowania Inwestycji [rekrutacja online]

2021-02-11 Adamed Pharma S.A. Warszawa
Lider Zespołu Finansowania Inwestycji [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Warszawa
Co zyskasz dołączając do naszego zespołu?
 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Kafeterię szkoleń
 • Zdrowie na 5 (akcje profilaktyczne, konsultacje medyczne, seminaria, szczepienia)
 • Możliwość realizacji swoich pasji (sport, wolontariat, ekologia)
 • Zorganizowany transport do pracy lub parking
 • Eventy integracyjne (Festiwal Wartości, Mikołajki, Spotkanie świąteczne)
Za co będziesz odpowiadać?
 • Poszukiwanie i dobór optymalnych źródeł wsparcia zewnętrznego dla planów i projektów realizowanych w Adamed Pharma,
 • Zarządzanie podległym zespołem – wyznaczanie i rozliczanie celów, motywowanie, koordynacja działań,
 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów Adamed Pharma (projekty B+R, infrastrukturalne, szkoleniowe, inne),
 • Koordynowanie prac nad wnioskami o dofinansowanie po stronie podległych pracowników oraz działów merytorycznych,
 • Aktywności na etapie oceny wniosków o dofinansowanie: wsparcie przy opracowywaniu protestów i odwołań - udział w spotkaniach panelu ekspertów,
 • Interpretacja oraz nadzór nad przestrzeganiem obowiązków i procedur związanych z dofinansowaniem, wynikających z umów o dofinansowanie,
 • Koordynowanie procesu rozliczania uzyskanego dofinansowania do projektów oraz samodzielne rozliczanie wybranych projektów,
 • Reagowanie na pojawiające się problemy w projektach realizowanych z dofinansowaniem,
 • Uczestnictwo w kontrolach i tzw. weryfikacjach dokumentacji w projektach dofinasowanych,
 • Bieżąca komunikacja z przedstawicielami instytucji udzielających dofinansowania (NCBR, MIR, PARP, inne) na etapie rozliczania dofinansowania.
Co jest dla nas ważne?
 • Wyższe wykształcenie i bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • Min. 3 lata doświadczenia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie do programów UE/krajowych/regionalnych, w szczególności w obszarze B+R,
 • Min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu sprawozdawczości finansowej i merytorycznej projektów realizowanych z publicznym wsparciem oraz we współpracy z organami przyznającymi i rozliczającymi finansowanie,
 • Bardzo dobra znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji związanych z udzielaniem pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz warunków ubiegania się o wsparcie i realizowania projektów dofinansowanych z programów krajowych adresowanych do przedsiębiorstw (z akcentem na sferę badań i rozwoju),
 • Znajomość procedur związanych z ubieganiem się o dofinansowanie i jego rozliczaniem, w tym aplikacji: SL2014, Baza Konkurencyjności, LSI, SOWA,
 • Znajomość procesów R&D w branży farmaceutycznej co najmniej w stopniu podstawowym,
 • Znajomość procesów finansowych i księgowych związanych z realizacją projektów dofinansowanych.

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

Wrocław

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa

JTI GBS

2021-01-25

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan The ambitious goal to set up a new Global Business Center Complex environment...