Księgowy

2021-09-28 Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Poznań
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85063

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe.

 • Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu do budynku.

 • W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiających swobodne poruszanie się po nich osobom na wózku inwalidzkim

Zakres zadań

 • Dokonuje bieżących księgowań wydatków budżetowych w księgach rachunkowych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na podstawie dowodów księgowych.
 • Kontroluje realizację zobowiązań wobec dostawców i usługodawców, a także pracowników (z wyłączeniem ZFŚS i PKZP).
 • Kontroluje realizację należności od kontrahentów i pracowników (z wyłączeniem ZFŚS i PKZP).
 • Dekretuje dowody księgowe oraz sporządza dokumenty księgowe wewnętrzne i zewnętrzne własne.
 • Sprawdza zgodność zleconych przelewów sporządzonych w systemie bankowości elektronicznej z dokumentami źródłowymi i dokonuje akceptacji przez złożenie podpisu na ich zestawieniu.
 • Terminowo i rzetelne sporządza pisma z zakresu wykonywanych zadań, ewidencjonuje je w systemach oraz przechowuje.
 • Prowadzi ewidencję, wynikającą z przepisów dotyczących obsługi kancelaryjnej w zakresie prowadzonych spraw oraz obsługuje dokumenty w systemie zgodnie z podręcznikami użytkownika.
 • Gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z ustawą o rachunkowości lub innymi przepisami oraz przekazuje ją do archiwum.
 • Przygotowuje wszelkiego rodzaju sprawozdania, analizy, zestawienia i pisma w oparciu o dane z rachunkowości budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji,
 • Umiejętność jasnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność redagowania pism, wnikliwość i rzetelność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania,
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość zasad księgowości i rachunkowości.

Warszawa

Staff Partners

dzisiaj

wprowadzanie wyciągów bankowych w systemie ERP wprowadzanie przelewów w systemie bankowym księgowanie bieżących dokumentów uzgadnianie kont księgowych udział w zamykaniu miesiąca raportowanie na potrzeby zewnętrzne wykształcenie min....

Warszawa

IT CONNECT Sp. z o.o.

dzisiaj

Realizacja ewidencji wydatków Biura IT (rozliczanie faktur, inwestycji, rezerw, przypisanie amortyzacji) Nadzór nad prawidłowym obiegiem akceptacyjnym rozliczeń (zgodność z obowiązującym procedurami) Koordynacja procesu budżetowania...

Katowice

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za wsparcie, koordynację pracy oraz weryfikację dokumentacji przygotowanej przez młodszych pracowników ASC w obszarze niżej wymienionych procedur weryfikację poprawności i kompletności sprawozdań...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

dzisiaj

What you will do: Accounting operations in RTR area (General Ledger & Subledgers) in accordance with US GAAP/SOX controls. Review of both B/S and P/L for errors, omissions or inconsistencies, variance analysis. Balance sheet accounts reconciliation...

Rumia

BRS Księgowość sp. z o.o.

dzisiaj

prowadzenie książki przychodów i rozchodów klientów biura rachunkowego, sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych, bieżąca obsługa klientów biura, kontakt z klientami, urzędami skarbowymi, dbałość o najwyższą jakość oraz...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

dzisiaj

What will you do: Assuring the VAT compliance across Europe, including preparation and filing of VAT returns, European Sales Listings, Annual VAT returns, Intrastat returns, refund claims, etc. Preparation of the replies to tax authorities’...