Księgowy

2021-02-05 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu Pisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Pisz
Ogłoszenie o naborze Nr 74139

Warunki pracy

praca przy komputerze do 4 godzin dziennie stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu

Zakres zadań

 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, obsługa programu Płatnik
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych w zakresie wynagrodzeń i zatrudnienia
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
 • sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym dokumentów wpływających do jednostki
 • dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w dziale finansowo - księgowym w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

  Wrocław

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Warszawa - Mokotów

  BIURO RACHUNKOWE MERITUM

  2021-02-16

  kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów Biura, bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych, sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych CIT, PIT, VAT, sporządzanie bądź pomoc w przygotowywaniu sprawozdań...

  Pruszków

  STRABAG BRVZ Sp. z o.o.

  2021-02-16

  Zadania: sporządzanie dokumentacji cen transferowych sporządzanie i terminowe składanie sprawozdań dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi przygotowanie analiz porównawczych (benchmarking) sporządzanie analiz finansowych oraz...

  Wrocław

  Politechnika Wrocławska

  2021-02-16

  Zakres obowiązków: sporządzanie budżetów przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego, aktualizacja oraz bieżąca kontrola wykonania budżetów po stronie przychodowej i kosztowej oraz opracowywanie analiz i...