Księgowy

2022-05-06 Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach Mysłowice
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
Księgowy
Miejsce pracy: Mysłowice
Numer: StPr/22/0283
OBOWIĄZKI:
Znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, podatków, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy oraz pomocy społecznej w stopniu niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków. 1) Współpraca z Głównym Księgowym przy- tworzeniu rocznego planu finansowego Jednostki- tworzeniu sprawozdań budżetowych ( miesięczne, kwartalne, roczne)- opracowywaniu corocznych bilansów2) Przestrzeganie prawidłowości ( zgodnie z obowiązujacymi przepisami) dowodów księgowych3) Prawidłowe wykonywanie planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi placówki socjalizacyjnej zgodnie z zasadami ujętymi w ustawie o finansach publicznych4) Prowadzenie obsługi finansowej wynagrodzeń pracowników oraz przygotowanie wymaganych informacji o składkach wynagrodzenia dla pracownika5)Obliczanie i rozliczanie wszystkich naleznych podatków od osób prawnych i osób fizycznych, skłądki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe i inne wypłacone w placówkach w imieniu własnym oraz w imieniu ZUS6) Wykonywanie wszystkich czynności związanych z księgowaniem operacji finansowych placówek od momentu wpłyniecia dokumentu, do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego7) Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych z zakresu spraw budżetowych8) Opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości9) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez pracowników placówek10) Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym11) Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczącychoperacji finansowych i gospodarczych12) Wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami księgowego13) Współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, ZUS, Główną Księgową oraz wydziałem budżetowym Urzędu Miasta Mysłowice
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: pomaturalne/policealne, ekonomiczne
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia: Certyfikat księgowy stwierdzający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Uprawnienia: PŁATNIK - obsługa


Wymagania inne:

Znajomość przepisów prawa: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o pracownikach samorządowych, przepisy podatkowe, przepisy o samorządzie powiatowym. Preferowane 3 -letnie doświadczenie w księgowości w administracji publicznej. Umiejętność obsługi komputera i znajomość programów finansowo-księgowych w szczególności PŁATNIK oraz BESTIA ( program sprawozdawczy). Wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

Miejsce pracy:

Mysłowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 700 - 3 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Warszawa

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

wczoraj

Warunki pracy - praca biurowa, - praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie, - praca pod presją terminów, - stres związany z obsługą klientów wewnętrznych i zewnętrznych, - stanowisko zlokalizowane jest na I piętrze...

Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

wczoraj

w/g stanowiska Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne Uprawnienia: kurs księgowość komputerowa z obsługą programów "Rachmistrz" i "Rewizor" Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe/znajomość pełnej księgowości.

Lublin

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

wczoraj

Prowadzenie księgowości komputerowej KPiR, księgi rachunkowe. Sporządzanie dokumentacji PIT, CIT, VAT Wymagania konieczne: Zawód: Księgowy Zawód: Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości Wykształcenie: wyższe (w tym...

Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

wczoraj

w/g stanowiska Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne Uprawnienia: kurs księgowość komputerowa z obsługą programów "Rachmistrz" i "Rewizor" Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe/znajomość pełnej księgowości.

Lublin

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

wczoraj

Prowadzenie księgowości komputerowej KPiR, księgi rachunkowe. Sporządzanie dokumentacji PIT, CIT, VAT Wymagania konieczne: Zawód: Księgowy Zawód: Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości Wykształcenie: wyższe (w tym...

Kamienna Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

wczoraj

bieżące opisywanie , dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, kontrola i uzgadnianie kont księgowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek:...