Księgowy

2021-10-11 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Mikołów
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Mikołów
Ogłoszenie o naborze Nr 85714

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • budynek wyposażony jest w podjazd do budynku oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących oraz niesłyszących i głuchoniemych oraz z niepelnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł w celu prawidłowego ewidencjonowania należnych zobowiązań oraz wysokości wpływów
 • dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydawanie postanowień w tym zakresie w celu prawidłowego rozliczenia należnych zobowiązań
 • prowadzi rozliczenia rachunkowo-kasowe na potrzeby pracowników komórki egzekucji administracyjnej
 • dokonuje analizy zapisów na kartach kontowych w celu sporządzenia rzetelnych sprawozdań lub informacji
 • prowadzi ewidencje sum depozytowych w celu terminowego przekazania wyegzekwowanych środków wierzycielom
 • prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych w celu realizacji właściwych przepisów prawnych
 • obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych w celu prawidłowego ich rozliczania
 • wykonuje sprawozdawczość w zakresie wykonywanych zadań wynikającą z przepisów odrębnych w celu realizacji zadań
 • rozlicza wpływy uprawnionych podmiotów w celu realizacji zapisów ustawowych w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacja obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrzym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowch i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Jelenia Góra, Kamienna Góra, Świdnica, Karpacz, Chojnów, Świebodzice, Głogó

  LeasingTeam Professional

  dzisiaj

  prowadzenie ksiąg handlowych klientów zgodnie z przepisami o rachunkowości; analiza i kwalifikowanie dokumentów księgowych; wprowadzanie dokumentów do systemu; przygotowywanie raportów zgodnie z ustaleniami; komunikacja oraz współpraca z...

  Warszawa

  Schindler Polska Spółka z o.o.

  dzisiaj

  Sporządzanie okresowych raportów dla zarządu oraz grupy Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących rentowności prowadzonych projektów Analiza kosztów oraz przychodów firmy oraz ich różnicy w stosunku do budżetu Współtworzenie...

  Proszówki k/Bochni

  isprzęt.pl Sp. z o.o

  dzisiaj

  CO BĘDZIE NALEŻAŁO DO TWOICH OBOWIĄZKÓW? Prowadzenie procesów rekrutacyjnych (aktywne poszukiwania kandydatów, selekcja nadesłanych aplikacji, udział w spotkaniach rekrutacyjnych); Odpowiedzialność za proces wprowadzania i adaptacji...

  Jelenia Góra, Kamienna Góra, Świdnica, Karpacz, Chojnów, Świebodzice, Głogó

  LeasingTeam Professional

  dzisiaj

  prowadzenie ksiąg handlowych klientów zgodnie z przepisami o rachunkowości; analiza i kwalifikowanie dokumentów księgowych; wprowadzanie dokumentów do systemu; przygotowywanie raportów zgodnie z ustaleniami; komunikacja oraz współpraca z...

  Wrocław - Krzyki

  As-Pres

  dzisiaj

  W związku z rozwojem firmy poszukujemy księgowej, której zadaniem będzie samodzielne prowadzenie obsługi księgowej firm rozliczanych na Księgach Przychodów ( PKPiR). Poszukujemy osoby z doświadczeniem, ambitnej i pracowitej, która chce...

  Warszawa

  Accenture Sp. z o. o.

  dzisiaj

  What you will do: Accounting operations in RTR area (General Ledger & Subledgers) in accordance with US GAAP/SOX controls. Review of both B/S and P/L for errors, omissions or inconsistencies, variance analysis. Balance sheet accounts reconciliation...