Księgowy

2021-06-21 Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wejherowo
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 79940

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w zespole,

 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie,

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,

 • praca w siedzibie Urzędu,

 • praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę,


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek wyposażony windę, toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
 • Dokonuje rozliczenia podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Przeprowadza rozliczenia rachunkowo-kasowe pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej
 • Rozlicza wpływy uprawnionych podmiotów oraz kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • Prowadzi ewidencje i rozlicza sumy depozytowe, obsługuje rachunki bankowe w zakresie sum depozytowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Kraków

  PwC

  dzisiaj

  Czekamy na: absolwentów / studentów w trakcie lub po 3. roku studiów pierwszego stopnia, osoby zainteresowane obszarem konsultingu i zarządzania projektami chcące pogłębiać swoją wiedzę, które: chętnie pracują w zespole, wykazują się...

  Warszawa

  PwC

  dzisiaj

  Czekamy na: szukamy młodej osoby na początku kariery zawodowej pragnącej rozpocząć ją u nas – student lub absolwent studiów, preferujemy kandydatów z kierunków ścisłych – Metody Ilościowe, Finanse i Rachunkowość, Matematyka,...

  Katowice

  PwC

  dzisiaj

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, finansów, rachunkowości, doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli wewnętrznej lub jesteś zainteresowany(a) rozwojem w tym obszarze, swobodę komunikowania się w...