Księgowy

2021-05-04 Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Pruszcz Gdański
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 77778

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca w siedzibie Urzędu z klientem zewnętrznym, praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


budynek nie posiada windy ani toalety wyposażonej odpowiednio dla potrzeb osbó niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków.
 • Dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom oraz kontroluje prawidłowość potraceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • Prowadzi ewidencje i rozlicza sumy depozytowe, obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych.
 • Przeprowadza rozliczenie rachunkowo-kasowe pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Łatwość komunikacji
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Będzin

  POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Okręg Śląski w Katowicach

  dzisiaj

  prowadzenie pełnej księgowości Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Będzinie oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania delegatury. prowadzenie spraw kadrowych Delegatury Rejonowej PZD OZ Śląskiego w Będzinie oraz...

  Kraków

  Randstad Polska Sp. z o.o.

  dzisiaj

  oferujemy pracę w międzynarodowej korporacji branży tytoniowej o ugruntowanej pozycji na rynku poznanie środowiska działu finansów działającego w systemie centrum usług (Shared Service Center) obsługujących kraje Europy pakiet benefitów...

  Warszawa

  Calan Human Capital Sp. Z o.o.

  dzisiaj

  MISSIONS: Comply to group internal standards concerning his/her scope Reports to the Financial Department of the Headquarter Payable process: invoices collection, payments preparation, invoices filing, contact with suppliers Receivable and payroll...

  Będzin

  POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Okręg Śląski w Katowicach

  dzisiaj

  prowadzenie pełnej księgowości Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Będzinie oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania delegatury. prowadzenie spraw kadrowych Delegatury Rejonowej PZD OZ Śląskiego w Będzinie oraz...

  Kraków

  Randstad Polska Sp. z o.o.

  dzisiaj

  oferujemy pracę w międzynarodowej korporacji branży tytoniowej o ugruntowanej pozycji na rynku poznanie środowiska działu finansów działającego w systemie centrum usług (Shared Service Center) obsługujących kraje Europy pakiet benefitów...

  Lublin

  Phlexglobal Poland Sp. z o.o.

  dzisiaj

  Maintain accounts payable Posting invoices Management for Purchase Order process in the system Assisting with queries Assisting with management of bank accounts Other ad-hoc Finance work/projects as required to support the aims of the team Knowledge...