Księgowy

2021-01-08 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie Kolno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Kolno
Ogłoszenie o naborze Nr 72936

Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie w dni robocze od poniedziałku do piątku.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych. Praca w budynku jednopiętrowym bez podjazdu. Pomieszczenie sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Pomoc w kompletowaniu dokumentów księgowych, dekretacji celem wprowadzenia do ewidencji księgowej.
 • Uzgadnia salda, prowadzi czynności windykacyjne należności celem zapewnienia terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań.
 • Pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych jednostki i innych analiz finansowych na potrzeby jednostki nadrzędnej.
 • Wykonuje czynności związane z obsługą elektronicznego systemu budżetu państwa „Trezor” w celu zapewnienia szybkiego przepływu informacji dotyczących budżetu państwa.
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego winna spełniać jeden z poniższych warunków :
a)mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie , ekonomiczne wyższe studia zawodowe , uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
b)mieć ukończoną średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6 –letnią praktykę w księgowości
c)być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
d)posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: - służby cywilnej, - Inspekcji Weterynaryjnej, - finansów publicznych, - rachunkowości,
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Katowice

  First Coin GmbH

  dzisiaj

  As a crypto currency Support Specialist you will work within a team supporting, supervising & maintaining Crypto currency trading, with the following tasks: Actively observe the crypto market (prices and newsflow), Maintain & monitor trading...

  Warszawa

  Crowe Poland

  dzisiaj

  Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

  Warszawa

  Crowe Poland

  dzisiaj

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Jankowo Gdańskie

  Zakłady Mięsne NOWAK Sp. z o.o. sp.k.

  dzisiaj

  Twoje zadania: Księgowanie i dekretowanie dokumentów; Księgowanie operacji bankowych złotówkowych i walutowych; Bieżący monitoring rozrachunków z kontrahentami; Kontrola i uzgadnianie kont; Przygotowanie zestawień i raportów w oparciu o...

  Niemce

  Varroc Lighting Systems

  dzisiaj

  Zakres obowiązków: Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych; Dekretacja i księgowanie faktur, zgodnie z bieżącymi przepisami, w tym ustalanie obowiązku do VAT i CIT; Analiza oraz uzgadnianie kont księgowych; Tworzenie i...

  Świdnica

  Stangl Technik Polska Sp. z o.o.

  dzisiaj

  Główne zadania pracownika: księgowania faktur zakupu, sprzedaży, PK, kompensat, wyciągów bankowych wystawianie faktur sprzedaży, not korygujących , kompensat przygotowanie danych do raportów wewnętrznych tworzenie raportów GUS...