Księgowy

2021-09-09 Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku Gwizdaj
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
Księgowy
Miejsce pracy: Gwizdaj
Numer: StPr/21/0569
OBOWIĄZKI:

Sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym dokumentów finansowo - księgowych, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu finansowo- księgowego, prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej, przygotowywanie przelewów i księgowanie wyciągów bankowych, udział w procesach księgowych związanych z zamknięciem miesiąca, kwartałów oraz roku, dbanie o poprawną archiwizację dokumentacji księgowej, pomoc w terminowym sporządzaniu raportów na potrzeby Zarządu, przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań dla instytucji zewnętrznych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS,GUS,Banki), weryfikacja i uzgadnianie rozrachunków, uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami, prowadzenie ewidencji środków trwałych, współtworzenie i nadzów nad polityką rachunkowości Spółki poprzez tworzenie procedur, regulaminów wewnętrznych, usprawnianie procesów księgowych itp., praktyczne posługiwanie się techniką komputerową: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

Miejsce pracy:

Gwizdaj


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

do 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to develop a detailed understanding of the Markets and Treasury businesses, by controlling and analysing the PL and Balance sheet as well as building and developing the processes and technical solutions around the control framework?...

Warszawa

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to develop a detailed understanding of the Markets and Treasury businesses, by controlling and analysing the PL and Balance sheet as well as building and developing the processes and technical solutions around the control framework?...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

dzisiaj

What will You do: Responsible for timely cash collection Investigates and reviews credit risks involving customers and suppliers Evaluates credit history Handles day-to-day activities and refers the most delicate matters to the superior Prepares and...

Gdynia

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

dzisiaj

Opis stanowiska: Rozliczanie wydatków pracowniczych Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym Dekretacja dokumentów księgowych Wprowadzanie dokumentów...

Karczew

SuperDrob S.A.

dzisiaj

Główne zadania: Weryfikowanie i księgowanie dokumentów księgowych, Analiza zapisów księgowych na kontach, Prowadzenie czynności wyjaśniających sprawy sporne oraz windykacyjne, Przygotowywanie danych w ramach procesu windykacji,...

Pabianice

Adamed Pharma S.A.

wczoraj

Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i podatkowym. Księgowanie dokumentów finansowo-księgowych. Analiza transakcji dotyczących procesów magazynowych. Rozliczanie, analiza i uzgadnianie kont księgowych. Analiza stanów...