Księgowy

2021-06-24 Urząd Statystyczny w Opolu Opole
Urząd Statystyczny w Opolu
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 80199

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzeniu rachunkowości jednostki, m.in. dekretuje i wprowadza dokumenty księgowe do systemu, rozlicza konta wydatków, dochodów, rozrachunkowe, pozabilansowe oraz prowadzi zestawienia bieżące rozliczeń wydatków w korespondencji z planem budżetu
 • Prowadzi rejestry kontrahentów oraz dowodów sprzedaży i zakupu
 • Prowadzi obsługę kasowo-bankową, m.in. przygotowuje przelewy bankowe (w tym, odprowadza dochody budżetowe na konto MF), odpowiedzialność materialna za pogotowie kasowe w wysokości 3 tys. zł.
 • Ewidencjonuje dowody księgowe
 • Czuwa nad terminowością rozliczania zobowiązań i ich zgodnością z ustalonym obiegiem dokumentów finansowych oraz zawartymi przez urząd umowami (przygotowanie dokumentów do kontroli wstępnej głównego księgowego, prowadzenie ewidencji zobowiązań i należności oraz rejestrów umów)
 • Prowadzi ewidencje i rozliczenia ZFŚS.
 • Archiwizuje dowody księgowe oraz dokumentacje Wydziału Ekonomicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansowo-księgowo;
w przypadku posiadania wykształcenia profilowego ekonomicznego doświadczenie zawodowe nie jest wymagane
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office
 • Umiejestność swobodnej obsługi oraz znajomość zasad funkcjonowania bankowości elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość systemu bankowości elektronicznej NBE, BGK zlecenia
 • Znajomość systemu obsługi budżetu państwa TREZOR

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to gain knowledge in anti-money laundering and build your future career in modern international team? We are now looking for a Junior Process Officer to support KYC department in efforts to prevent money laundering, terrorist...

Warszawa

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

We are looking for a person who is passionate about and enjoys challenges concerning working with operational risk data and analysis. This is an opportunity for you to join a team with dedicated professionals committed to developing Nordea’s...

Bytom

MMG Sp. z o.o.

dzisiaj

Zakres obowiązków: czynny udział w procesie budżetowania, kontroli kosztów oraz analizie odchyleń analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp. analiza kluczowych wskaźników finansowych kalkulacja...

Kraków

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

dzisiaj

As an Accounting Specialist youll be a trusted business advisor. Youll have the opportunity to position IBM for long-term financial growth delivering analysis, and providing insight and innovation into the business. Youll be redefining how we...

Kraków

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

dzisiaj

As an Accounting Specialist youll be a trusted business advisor. Youll have the opportunity to position IBM for long-term financial growth delivering analysis, and providing insight and innovation into the business. Youll be redefining how we manage...

Katowice

Capgemini Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? At least B1 command of English and B2 of German; At least 1,5 year of experience in corporation, preferable C2C area; Good knowledge of...