Księgowy

2021-05-21 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Opole
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 78609

Warunki pracy

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Współpraca z klientem zewnętrznym, Stres. Zagrożenie korupcją. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B. Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na I piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.

Zakres zadań

 • oblicza wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia pieniężne należne pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS,
 • oblicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządza listy płac pracowników i współpracowników oraz weryfikacje je pod względem rachunkowym (w tym dotyczące wypłat z ZFŚS),
 • sporządza przelewy wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w wymaganych terminach tj. ZUS, podatek dochodowy, Pracownicze Plany Kapitałowe, potrącenia z wynagrodzeń i inne,
 • sporządza zaświadczenia dotyczące kadr i płac na wniosek pracowników oraz instytucji zewnętrznych,
 • przygotowuje dane do sprawozdań, analiz i raportów w zakresie kadr i płac,
 • sporządza deklaracje dla ZUS (obsługa systemu Płatnik i ZUS PUE),
 • współpracuje z ZUS, Urzędem Skarbowym, Instytucją finansową obsługującą Pracownicze Plany Kapitałowe oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym rozliczeń wynikających z wynagrodzeń,
 • zastępuje pracownika ds. kadr w realizacji spraw kadrowych WIORiN Opole.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy,
 • Znajomość przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • Znajomość przepisów KPA,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowo-kadrowych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność
 • Terminowość
 • Rzetelność

Międzyzdroje

Amber Baltic Sp. z o.o.

dzisiaj

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialana za następujące zadania: obsługa systemów rezerwacyjnych oraz zarządzanie cenami analiza, prognoza i optymalizacja przychodów hotelu aktywny udział w tworzeniu budżetu pobytowego...

Genpact PL

dzisiaj

Inviting applications for the role of Accounts Payable Specialist with Polish Responsibilities: Performing invoice processing primary review against set guidelines; Investigating and resolving any invoice mismatches in the system or reject /...

Genpact PL

dzisiaj

Inviting applications for the role of Accounts Payable Specialist with Polish Responsibilities: Performing invoice processing primary review against set guidelines; Investigating and resolving any invoice mismatches in the system or reject /...

Warsaw

Technicolor Polska

dzisiaj

Key Responsibilities: conducting settlements with Technicolor clients controlling and monitoring of receivables and ensuring timely payments reception (cash collection) reconciliation of balances issuing selected types of invoices posting of...

Warsaw

Technicolor Polska

dzisiaj

Key Responsibilities: Performing general accounting and reporting tasks, including processing journal entries, calculation of accruals, posting and process allocations Preparing financial statements in accordance with international financial...

Środa Wielkopolska

DECORA S.A

dzisiaj

Osoba na stanowisku odpowiedzialna będzie za: Księgowanie i rozliczanie dokumentów księgowych min. faktur kosztowych Wprowadzanie przelewów do systemu bankowego Przygotowywanie danych do sprawozdań (min. GUS, NBP) Udział w procesie...