Księgowy

2021-04-29 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nysie Nysa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nysie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Nysa
Ogłoszenie o naborze Nr 77009

Warunki pracy


 • Praca biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Stres związany z terminowością wykonywania zadań

 • Drzwi do urzędu i w pokojach biurowych są przystosowane do wózków inwalidzkich

 • Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość jednostki w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości budżetowej oraz planowania gospodarki finansowej
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu
 • Przeprowadza kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • Przeprowadza kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, a następnie je dekretuje i księguje
 • Sporządza bilans i inne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania statystyczne
 • Opracowuje plan finansowy jednostki
 • Prowadzi i rozlicza Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Nalicza wynagrodzenia, składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, składki na PPK
 • Prowadzi akta osobowe pracowników
 • Prowadzi dokumentację związaną z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników służby cywilnej
 • Organizuje nabory na wolne stanowiska pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne - średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność i terminowość w wykonywaniu zadań
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o służbie cywilnej oraz kodeksu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Gdańsk

  KPMG

  dzisiaj

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie raportów, zestawień, deklaracji ZUS, PIT, PFRON wsparcie i weryfikacja pracy Asystentów Oczekujemy minimum 4...

  Warszawa

  KPMG

  dzisiaj

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie raportów, zestawień, deklaracji ZUS, PIT, PFRON wsparcie i weryfikacja pracy Asystentów Oczekujemy minimum 4...

  Gdańsk

  KPMG

  dzisiaj

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za kalkulację wynagrodzeń prowadzenie administracji kadrowej klientów KPMG przygotowywanie deklaracji ZUS, PIT przygotowywanie raportów, zestawień Oczekujemy minimum 2 lata doświadczenia w pełnej...

  Gdańsk

  COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

  dzisiaj

  Work from home or have a hybrid home / office arrangement (Subject to applicable Covid rules) Responsibilities: Processing purchase and sales invoices. Processing bank statements as well as account reconciliation. Preparing and generating automated...

  Gdańsk

  COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

  dzisiaj

  Your profile: Good English and French ( B1/B2 level) About 1 year of experience in Accounts Payable- nice to have High accuracy and focus on details Ability to plan, organize and perform work in accordance with the targets Excellent interpersonal...

  Kraków

  Columbus Energy S.A.

  dzisiaj

  Zadania na stanowisku: weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym i merytorycznym dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z...