Księgowy

2021-02-05 Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 73049

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z

 

  • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 

  • praca przeważnie siedząca

 

  • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym

 

  • stanowisko pracy zlokalizowane na IV piętrze w budynku IV piętrowym

 

  • budynek wyposażony w windę (dojeżdżającą do III piętra)

 

  • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 

Zakres zadań

 • Prowadzi na szczegółowych kartach kontowych prawidłową i terminową ewidencję przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów,
 • Terminowo realizuje zwroty i nadpłaty,
 • Przygotowuje postanowienia w sprawie zaliczania wpłat, nadpłat i zwrotów,
 • Uzgadnia codzienne i okresowe zapisy księgowe z dziennikami obrotów i rejestrami przypisów/odpisów,
 • Systematycznie analizuje występujące w urządzeniach księgowych nadpłaty i podejmuje stosowne czynności w celu ich realizacji,
 • Przygotowuje wymagane informacje materiały do celów sprawozdawczych,
 • Archiwizuje dokumenty z zakresu wykonywanych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

Wrocław

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa - Mokotów

BIURO RACHUNKOWE MERITUM

2021-02-16

kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów Biura, bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych, sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych CIT, PIT, VAT, sporządzanie bądź pomoc w przygotowywaniu sprawozdań...

Pruszków

STRABAG BRVZ Sp. z o.o.

2021-02-16

Zadania: sporządzanie dokumentacji cen transferowych sporządzanie i terminowe składanie sprawozdań dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi przygotowanie analiz porównawczych (benchmarking) sporządzanie analiz finansowych oraz...

Wrocław

Politechnika Wrocławska

2021-02-16

Zakres obowiązków: sporządzanie budżetów przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego, aktualizacja oraz bieżąca kontrola wykonania budżetów po stronie przychodowej i kosztowej oraz opracowywanie analiz i...