Księgowy

2021-01-18 Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 72645

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentna obsługą klientów zewnętrznych,

 

  • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 

  • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 

  • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku czteropiętrowym, wyposażonym w windy,

 

  • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

 • Księguje przypisy, odpisy, wpłaty i zwroty oraz decyzje na kartach kontowych podatników, uzgadnia zaksięgowane operacje na kartach z dokumentami źródłowymi w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej podatnikom, Izbie Administracji Skarbowej, Ministerstwu Finansów.
 • Dokonuje zwrotów nadpłat podatków, zwrotów niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz zwrotów bezpośrednich podatku od towarów i usług w celu likwidacji sald.
 • Sporządza postanowienia w zakresie zaliczania wpłat po terminie, nadpłat na zaległości i zobowiązania bieżące, zaliczanie zwrotu na zobowiązania bieżące i zaległości zgodnie z wnioskiem podatnika lub z urzędu w celu wygaszenia zobowiązań.
 • Przyjmuje i przekazuje karty kontowe podatnika w związku ze zmianą właściwości miejscowej w celu wymiany danych o stanie rozliczeń podatnika między urzędami.
 • Prowadzi korespondencję z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z innymi organami podatkowymi, skarbowymi oraz z podatnikami.
 • Archiwizuje bieżące dokumenty księgowe oraz przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Podstawowa wiedza w zakresie prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości,
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji skarbowej

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

Wrocław

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa - Mokotów

BIURO RACHUNKOWE MERITUM

2021-02-16

kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów Biura, bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych, sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych CIT, PIT, VAT, sporządzanie bądź pomoc w przygotowywaniu sprawozdań...

Pruszków

STRABAG BRVZ Sp. z o.o.

2021-02-16

Zadania: sporządzanie dokumentacji cen transferowych sporządzanie i terminowe składanie sprawozdań dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi przygotowanie analiz porównawczych (benchmarking) sporządzanie analiz finansowych oraz...

Wrocław

Politechnika Wrocławska

2021-02-16

Zakres obowiązków: sporządzanie budżetów przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego, aktualizacja oraz bieżąca kontrola wykonania budżetów po stronie przychodowej i kosztowej oraz opracowywanie analiz i...