Księgowy

2020-04-07 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi Tuchola
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Tuchola
Ogłoszenie o naborze Nr 62750

Warunki pracy

praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie Inspektoratu
czas pracy przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
kontakt z klientem zewnętrznym
praca pod presją czasu
wyjazdy służbowe
budynek jednopiętrowy z podjazdem dla niepełnosprawnych, brak windy, parking

Zakres zadań

 • obsługa funduszu epizootycznego i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie
 • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie spraw finansowych
 • obsługa programów bankowość elektroniczna: Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR, BUZA, programów finansowo-księgowych Enova

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą księgowości
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • nie posiada prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
 • znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów prawa z zakresu rachunkowości finansów publicznych, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz zamówień publicznych
 • znajomość przepisów i umiejętność zastosowania w praktyce ustawy o Służbie Cywilnej
 • obsługa komputera w środowisku MS Offic i praktyczna znajomość obsługi programów TREZOR, BUZA, Płatnik, Enova,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  Medicover sp. z o.o.

  2020-09-09

  Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  2020-09-09

  Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  2020-09-09

  Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

  Warszawa

  Medicover sp. z o.o.

  2020-09-09

  Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

  Łódź

  Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  2020-09-09

  Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

  Gdańsk

  Handel Sp. z o.o .Usługi Sp. K.

  2020-09-09

  Zadania na stanowisku: Przygotowanie zestawień i raportów w oparciu o zapisy na kontach księgowych; Czynny udział w audytach wewnętrznych, zewnętrznych i kontrolach podatkowych; Udział w pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdań i...