Księgowy

2020-01-20 Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Bydgoszcz
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 59879

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
- wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.086,27 zł brutto, przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610,
- dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
- nagrody jubileuszowe,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00,
- otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
- pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
- możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków, dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości, zwrotów podatków, wydawanie postanowień w tym zakresie,
 • rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom,
 • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,
 • przeprowadzanie rozliczeń rachunkowo-kasowych pracowników komórki egzekucji administracyjnej,
 • wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych, obsługa rachunków bankowych w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych,
 • prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych,
 • kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów, dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu skarbowego jako płatnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz zasad rachunkowości,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

Warszawa

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

2020-11-02

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży outsourcingu, pilnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy analityk KYC z językiem włoskim Opis stanowiska: Zbieranie informacji na temat klientów za pośrednictwem wewnętrznych i...

Kraków

Accenture Sp. z o. o.

2020-11-02

For one of the most recognizable online Search Engine we are currently looking for candidates to join the position in Risk and Compliance team. What will you do: Performing identity verification documents check, and research on a range of...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

2020-11-02

What will you do? Accounting operations in Fixed Assets area in accordance with US GAAP/ SOX controls, Performing asset capitalization, retirement, maintenance requests and setup new assets in Fixed Assets subledger, Balance sheet accounts...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

2020-11-02

What will you do? Accounting operations in Fixed Assets area in accordance with US GAAP/ SOX controls, Performing asset capitalization, retirement, maintenance requests and setup new assets in Fixed Assets subledger, Balance sheet accounts...

Kraków

Chemobudowa Kraków S.A.

2020-11-02

Obowiązki księgowanie i rozliczanie dokumentów księgowych, księgowanie i rozliczanie leasingów ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych księgowanie list płac i potrąceń przygotowywanie kalkulacji i deklaracji...

Kraków

Capgemini

2020-11-01

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. About us Capgemini is a global leader in consulting, technology services and digital transformation. Capgemini Poland’s Business Services unit is at the...