Księgowa / Księgowy

2021-04-12 Zakład Doskonalenia Zawodowego Warszawa


Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Warszawie jest stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym. Od ponad 120 lat świadczy usługi edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców w formach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia.
Swoją działalność edukacyjną ZDZ - jako podmiot prowadzący - realizuje poprzez sieć przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych, zgodnie z art. 2 ust. 1, 2 i 3a, wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez starostę powiatu właściwego ze względu na miejsce działalności.

Miejsce pracy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13

Księgowa / Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki:
 • wystawianie oraz księgowanie faktur sprzedaży, not odsetkowych
 • weryfikowanie oraz księgowanie faktur zakupu oraz wyciągów bankowych
 • realizacja bieżących płatności
 • uzgodnienia rejestrów VAT
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami oraz stanu ich obrotów i sald
Wymagania niezbędne wobec kandydatów:
 • mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, ekonomia, finanse)
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i podatku VAT
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki
 • doskonała organizacja czasu pracy, rzetelność i terminowość
 • umiejętności interpersonalne i komunikacji w zespole
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 • dobra znajomość CDN Optima, Pakietu MS Office
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • przyjazną i partnerską atmosferę pracy

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny

Prosimy o dołączenie do swoich aplikacji wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Klauzulą rekrutacyjną znajdującą się poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w mojej aplikacji rekrutacyjne, w tym zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w celu prowadzenia rekrutacji przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Wiem że:
a) Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa, NIP 526-025-13-74, REGON 000512361, e-mail: zarzad@zdz.edu.pl; Inspektorem Danych Osobowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest Justyna Podłucka, adres email: prezydialny@zdz.edu.pl, tel. (22) 831-00-81.
b) Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji,
c) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda,
d) Dane osobowe zostały podane dobrowolnie,
e) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w rekrutacji oraz hosting poczty elektronicznej,
f) Dane są przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na dalsze ich przetwarzanie – w takim wypadku do wycofania zgody,
g) Zgoda na przetwarzanie może być w każdej chwili cofnięta, co skutkować będzie usunięciem danych,
h) Kandydat ma prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jednakże ma świadomość, że niektóre żądania mogą wiązać się z uniemożliwieniem brania udziału w rekrutacji. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłosić IOD na adres email: prezydialny@zdz.edu.pl,
i) Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego”.

Mielec

Kronospan

dzisiaj

OPIS STANOWISKA: Kompletne rozliczanie wynagrodzeń (tworzenie listy płac, naliczanie wynagrodzeń) Administrowanie dokumentacją pracowniczą i innymi dokumentami związanymi z obsługą płacową pracowników i zleceniobiorców Nadzór nad...

Strzelce Opolskie

Kronospan

dzisiaj

OPIS STANOWISKA: Kompletne rozliczanie wynagrodzeń (tworzenie listy płac, naliczanie wynagrodzeń) Administrowanie dokumentacją pracowniczą i innymi dokumentami związanymi z obsługą płacową pracowników i zleceniobiorców Nadzór nad...

Pruszków

Masfalt Sp. z o.o.

dzisiaj

Miejsce pracy: Pruszków ul. Stefana Bryły 4 Do głównych zadań na stanowisku będzie należało: weryfikacja i księgowanie faktur zakupu, wyciągów bankowych, rezerw kosztowych, dokumentów PK rozliczanie i księgowanie wydatków...