Księgowa / Księgowy

2021-03-11 Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Białe Błota

Ogłoszenie numer: 4301359, z dnia 2021-03-11

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach - jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej, działająca w formie Centrum Usług Wspólnych, zajmująca się obsługą finansową oraz organizacyjną placówek oświatowych, żłobków oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Białe Błota.

Księgowa / Księgowy

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Białe Błota

Nr Ref.: 668261050

 

Opis stanowiska

Stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

 • księgowanie wyciągów bankowych zgodnie z klasyfikacją budżetową dochodów i wydatków w programie VULCAN
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych (faktury, rachunki) w zakresie zgodności dokumentu z umową lub zamówieniem oraz prawidłowa ich dekretacja zgodnie z polityką rachunkowości
 • weryfikacja i uzgodnienia rozrachunków kosztów i przychodów
 • wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego majątku trwałego
 • inne zadania z zakresu finansowo-księgowego w zależności od doświadczenia zawodowego
 • wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem inwentaryzacji jednostek objętych obsługą COEiS oraz składników majątkowych COEiS
 • obliczanie wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego oraz sporządzanie list płac w programie VULCAN
 • sporządzanie dokumentacji do ZUS w programie PŁATNIK
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i PFRON
 • współpraca z osobami na stanowiskach: główny specjalista oraz pomoc administracyjno-biurowa
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez główną księgową lub kierownika COEiS oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami COEiS i dyrektorami placówek obsługiwanych.

Więcej informacji na: http://bip.oswiata.bialeblota.pl/artykul/63/35/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2021-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-ksiegowosci-budzetowej

Wymagania

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe – preferowana specjalność finanse i rachunkowość
 • staż pracy co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.)
 • ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 t.j.)
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 t.j.)
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 t.j.)
 • ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 t.j.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.)
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 t.j.)
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 t.j.)
 • oraz rozporządzeń do ww. ustaw.
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania: MS Office (w tym bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel), pakiet VULCAN, PŁATNIK
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista, kreatywność i samodzielność
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom
 • obywatelstwo polskie
 • kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kandydat musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

b) dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w obsłudze interesantów
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy, wysoki parter, winda dla osób niepełnosprawnych
 • obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Tychy

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

wczoraj

Dla naszego Klienta – międzynarodowej firmy produkcyjnej, poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalisty ds. controllingu Miejsce pracy: Tychy Zakres obowiązków: odpowiedzialność za wydatki inwestycyjne oraz produkcyjne, uczestniczenie w...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

wczoraj

We are looking for a Junior Process Officer to join rapidly growing Nordea Finance Department. This is great opportunity to become a member of highly skilled team, collaborate with our stakeholders in the international finance industry and...

Wrocław

CCIG Group Sp. z o.o.

wczoraj

Twoje zadania: przygotowanie i analiza danych na potrzeby kluczowych projektów prezentowanie danych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji budowanie schematów raportowych proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań wspomagających i...