Kontroler rozliczeń

2021-05-19 Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Lubaczów
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler rozliczeń
Miejsce pracy: Lubaczów
Ogłoszenie o naborze Nr 78471

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego poniżej 4 godzin na dobę. Praca wymagająca kontaktu z klientem zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym dwukondygnacyjnym budynku biurowym. Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych.


 


 

Zakres zadań

 • Dokonuje rozliczenia z tytułu zwrotów podatków i ceł oraz wydaje postawienia w tym zakresie
 • Obsługuje zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom
 • Opracowuje opinie, wyjaśnienia i wytyczne w zakresie właściwości komórki
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi organami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze podatków lub księgowości
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego, w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznań

  EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

  wczoraj

  Jako Młodszy Konsultant w Dziale Audytu, będziesz odpowiedzialny/a za pomoc naszym Klientom w osiągnięciu ich długoterminowych celów finansowych poprzez wspieranie naszego zespołu audytowego. Wierzymy, że nasi współpracownicy są kluczowi...

  Radom, Warszawa

  EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

  wczoraj

  OPIS STANOWISKA Wprowadzanie, weryfikowanie oraz importowanie dokumentów księgowych do systemu Comarch ERP Optima; Bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych; Realizowanie kontaktów merytorycznych z klientami zgodnie z...

  Kraków

  EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

  wczoraj

  OPIS STANOWISKA Wprowadzanie, weryfikowanie oraz importowanie dokumentów księgowych do systemu Comarch ERP Optima; Bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych; Realizowanie kontaktów merytorycznych z klientami zgodnie z...

  Głogów

  ARRA GROUP SP. Z O.O. SP. K.

  2021-06-11

  TWOIM ZADANIEM BĘDZIE: Zapewnianie zgodności procesów w obszarze rozliczania delegacji z wymogami przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości, Terminowe wykonywanie zadań i procesów zgodnie z przyjętymi standardami oraz...