Kontroler Finansowy Kontraktu

2022-06-27 ALTOR Sp. z o. o. Łódź

Ogłoszenie numer: 7146546, z dnia 2022-06-27

ALTOR Sp. z o. o.

Firma Altor Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim poszukuje pracownika na poniższe stanowisko na teren budowy tunelu w Łodzi.
Inwestycja pod nazwą „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” realizowane przez Konsorcjum firm w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz Energopol-Szczecin S.A. zwanymi Wykonawcami Projektu.

Kontroler Finansowy Kontraktu

Miejsce pracy: Łódź

 

Opis stanowiska

 • Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (na podstawie otrzymanych obmiarów wykonanych robót) oraz innych dokumentów będących podstawą do wystawienia faktur sprzedażowych.
 • Terminowe egzekwowanie Oświadczeń wystawianych przez Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców.
 • Terminowe przygotowywanie, sporządzanie i przesyłanie wniosków o PŚP wraz z niezbędnymi Oświadczeniami oraz załącznikami do Biura Inżyniera Kontraktu na potrzeby uzyskania zatwierdzonego Przejściowego Świadectwa Płatności stanowiącego podstawę do wystawienia faktury.
 • Przygotowanie rozliczeń Zleceń Wewnętrznych w ramach Kontraktu.
 • Przygotowywanie harmonogramów fakturowania, przerobów i płatności.
 • Współpraca w przygotowywaniu dokumentów do zamknięcia miesiąca.
 • Współpraca przy aktualizacji budżetów kontraktu.
 • Opracowywanie raportów finansowych na Kontrakcie, zestawień oraz innych opracowań wynikających z bieżących potrzeb Kontraktu.
 • Kontrola we współpracy z Przełożonym dokumentów rozliczeniowych robót pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcami, sporządzanych przez Kierownika/Inżyniera Branżowego – protokół zaawansowania robót.
 • Bieżąca koordynacja i administracja projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym.
 • Ewidencja PŚP z załącznikami i fakturami.
 • Współpraca przy weryfikacji przepływów finansowych Kontraktu (płatności za faktury wystawione oraz otrzymane).
 • Przygotowywanie raportów do Centrali zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 • Współpraca z Dyrektorem Kontraktu i Kierownikiem Budowy /Kierownikami Robót i ich zespołem oraz pozostałymi Działami Spółki.
 • Kontrola ilości materiałów dostarczonych/wbudowanych/sprzedanych informacji finansowych wynikających z warunków Kontraktu, na potrzeby DHK i DTK.
 • Przygotowywanie i archiwizacja dokumentów rozliczeniowych w ramach dokumentacji powykonawczej.
 • Przekazanie do archiwum Spółki wszystkich dokumentów rozliczeniowych z IK/Zamawiającym oraz Podwykonawcami/Dostawcami/Usługodawcami.
 • Egzekwowanie i kontrola zabezpieczenia należytego wykonania w ramach podpisanych umów z Podwykonawcami/Dostawcami/Usługodawcami.
 • Przygotowywanie, zgodnie z dekretacją Dyrektora Technicznego/Handlowego Kontraktu, odpowiedzi na bieżącą korespondencję kontraktową w zakresie wykonywanych obowiązków.
 • Przygotowywanie, zgodnie z dekretacją Dyrektora Technicznego/Handlowego Kontraktu, odpowiedzi na bieżącą korespondencję z Podwykonawcami/Dostawcami/Usługodawcami w zakresie wykonywanych obowiązków.
 • Obowiązek zapoznania się z Umowami Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców oraz egzekwowanie zapisów wynikających z tych umów w tracie realizacji prac.
 • Bieżące wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie odpowiedzialności.
 • Znajomość Prawa Budowlanego, procedur FIDIC, procesów i terminologii budowlanej.
 • J. angielski – poziom średniozaawansowany
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, MS Project.
 • Komunikatywność, operatywność.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.
 • Inicjatywa i przedsiębiorczość.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Zatrudnienie przy realizacji ciekawego projektu,
 • Udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Odpowiedzialne stanowisko,
 • Pracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Dąbrowa Górnicza

Nowak-Mosty Sp. z o.o.

dzisiaj

Odbiór faktur z sekretariatu Weryfikacja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z zamówieniami i umowami Kontrola poprawności i kompletności dokumentów dotyczących danej faktury Skanowanie i wprowadzanie dokumentów zakupu oraz...

Warszawa

E100 International Trade Sp. z o.o.

dzisiaj

Your responsibilities: Initial prospect assessment - project analysis. Market demand assessment for the final product. Building an action plan. Developing an optimal project pipeline to maximize impact and minimize cost. Business project management...

Bydgoszcz

Bank Pocztowy S.A.

dzisiaj

Zakres obowiązków: realizacja zleceń finansowych i niefinansowych dotyczących klientów instytucjonalnych, obsługa wniosków i pism otrzymywanych od Klientów Banku, pracowników Banku oraz uprawnionych organów administracji państwowej...

Warszawa

JTI GBS

dzisiaj

Main areas of responsibilities: Provide financial support in budgeting and performance management processes for the respective functions, by working closely with planners/budget owners and proving tools, instructions. Prepare consolidated financial...

Szczecin

METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

dzisiaj

Czego możesz się spodziewać? Praca w zespole zajmującym się kontrolą wewnętrzną (ICF) wiąże się z ogromną szansą na rozwój! Jeśli szukasz możliwości zdobywania doświadczenia związanego z różnorodnymi procesami księgowymi, Excel...

Kraków

ISS Facility Services Sp. z o.o.

wczoraj

Twój zakres obowiązków Zarządzanie rezerwami na koszty/przychody Nadzór nad jakością, kompletnością i poprawnością danych finansowych na kontrakcie, wyjaśnianie odchyleń i różnic Kontrola przychodów i kosztów Nadzór nad obiegiem...