Kierownik Referatu Kadrowo-Płacowego w Wydziale Obsługi

2020-04-03 Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Łódź

Ogłoszenie numer: 3306248, z dnia 2020-04-03

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Ogłoszenie o naborze nr 62682 z dnia 30 marca 2020 r.

Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Kierownik Referatu Kadrowo-Płacowego w Wydziale Obsługi

Miejsce pracy: łódzkie / Łódź

 

Opis stanowiska

ADRES URZĘDU:
Okręgowy Urząd Miar
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź

 

WARUNKI PRACY

 

Co oferujemy naszym pracownikom?

 • stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dogodną lokalizację w centrum Łodzi z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • szkolenia oraz możliwość dalszego rozwoju kompetencji zawodowych
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie

Wynagrodzenie brutto : minimum płaca zasadnicza 5.079,89 zł + dodatek stażowy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
 • czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • samodzielne pomieszczenie pracy, telefon stacjonarny, telefon tzw. komórkowy
 • praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w zespole, często pod presją czasu,
 • sytuacje stresowe w związku z obsługą klienta wewnętrznego (pracowników)

Budynek urzędu i jego wyposażenie (windy, łazienki) zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • zarządzanie kilkuosobowym zespołem,
 • prowadzenie całości zagadnień w zakresie płacowym ,
 • ustalanie, naliczanie, rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków (w tym dokonywanie potrąceń) oraz innych wypłat dokonywanych na rzecz pracowników, a także pochodnych od tych wynagrodzeń i wypłat,
 • sporządzanie „paczek" dokumentów przelewowych i deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej za pomocą programu PŁATNIK,
 • sporządzanie „paczek" dokumentów przelewowych i deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, dokonywanie rozliczeń, przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego,
 • kontrolowanie zaangażowania wydatkowanych kwot w ramach naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie miesięcznej informacji o stopniu realizacji budżetu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w celu przedstawienia ich Dyrektorowi Urzędu (potwierdzanie wykonania realizacji budżetu w ramach paragrafów dot. wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń z główną księgową w celu uniknięcia niezgodności wykonania budżetu na dany rok
 • sporządzanie rocznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ,
 • sporządzanie zestawień do planów stanowiących podstawę do ujęcia w planie na dany rok i sprawozdań budżetowych dotyczących wynagrodzeń, zatrudnienia oraz sporządzanie pozostałych sprawozdań, a w szczególności sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • wystawianie druków Rp-7 dla byłych pracowników oraz pracowników przechodzących na emeryturę,
 • wystawianie zaświadczeń dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osiągniętych dochodach pracowników pobierających emeryturę lub rentę,
 • sporządzanie planów regulacji płac, podwyżek i przeszeregowań,
 • obsługiwanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego – QUORUM (moduły z obszaru działania Referatu Kadrowo – płacowego),
 • nadzór na całością spraw związanych z obsługą kadrową pracowników,
 • nadzór nad prowadzeniem procesów rekrutacyjnych,
 • nadzór nad całością spraw związanych ze szkoleniami pracowników,
 • przygotowywanie raportów i analiz na polecenie Dyrektora ,
 • przygotowywanie procedur i wewnętrznych aktów prawnych z obszaru obsługi kadrowej, płacowej i szkoleniowej.

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze kadry i płace
 • znajomość przepisów ZUS, podatkowych, Kodeksu Pracy, Ustawy o Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • biegła znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office,
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej oraz pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność obsługi programu kadrowo – płacowego oraz ZUS – Płatnik,
 • umiejętność wypełniania druków ZUS i podatkowych,
 • umiejętność komunikacji i kierowania zespołem oraz organizacji pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w kierunku prawa pracy, ekonomii lub ubezpieczeń społecznych
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi zintegrowanego systemu QUORUM

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Warszawa

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

2020-11-02

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży outsourcingu, pilnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy analityk KYC z językiem włoskim Opis stanowiska: Zbieranie informacji na temat klientów za pośrednictwem wewnętrznych i...

Kraków

Accenture Sp. z o. o.

2020-11-02

For one of the most recognizable online Search Engine we are currently looking for candidates to join the position in Risk and Compliance team. What will you do: Performing identity verification documents check, and research on a range of...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

2020-11-02

What will you do? Accounting operations in Fixed Assets area in accordance with US GAAP/ SOX controls, Performing asset capitalization, retirement, maintenance requests and setup new assets in Fixed Assets subledger, Balance sheet accounts...

Gdańsk

Dobry Hotel

2020-10-29

Zakres obowiązków: organizacja pracy działu kadr i płac koordynowanie pracy podległego zespołu pracowników zapewnienie prawidłowego procesu obsługi pracowników sieci kontrola naliczania i rozliczania czasu pracy zapewnienie terminowości...

Warszawa

JTI GBS

2020-10-25

ABOUT THE ROLE This is the key role to support the deployment of GBS Mobility Operations & Payroll Service delivery model ensuring governance, controls and proper segregation of duties in managing complex payroll processes for International...

Warszawa

JTI GBS

2020-09-04

ABOUT THE ROLE This is the key role to support the deployment of GBS Mobility Operations & Payroll Service delivery model ensuring governance, controls and proper segregation of duties in managing complex payroll processes for International...