Kierownik Działu Księgowości

wczoraj Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. to lider branży edukacyjnej w Polsce i rozpoznawalna, godna zaufania marka z wartościami i tradycją. Obecnie WSiP oferuje nowoczesne i kompleksowe rozwiązania edukacyjne dla nauczycieli, uczniów i rodziców we wszystkich obszarach edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej. Dzięki produktom cyfrowym i multimedialnym oraz nowoczesnym podręcznikom wspieramy procesy edukacyjne na wszystkich poziomach systemu edukacji ucznia od 3 do 20 roku życia,
jak również w szkolnictwie zawodowym.

Obecnie poszukujemy do działu księgowości osoby na stanowisko:

Kierownik Działu Księgowości
Miejsce pracy: Warszawa

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za wsparcie głównej księgowej oraz będzie odpowiedzialna za obsługę księgową Spółki w zakresie rozliczeń finansowych i zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych CIT i VAT, a w szczególności za:

 

Zadania:

 • Kontrolę kwalifikacji zdarzeń gospodarczych oraz dokumentów pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych  - PDOP ,VAT, WHT;
 • Uzgadnianie rejestrów, sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-UE, JPK VAT oraz ich podpisywanie i wysyłkę;
 • Sporządzanie kalkulacji rozliczeń podatkowych i deklaracji w zakresie PDOP oraz ich podpisywanie i wysyłkę;
 • Uzgadnianie rejestrów, sporządzanie deklaracji WHT oraz ich podpisywanie i wysyłkę
 • Aktualizację dokumentacji podatkowej dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • Wspieranie głównej księgowej w poniższych zadaniach:
  • organizowaniu i doskonaleniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
  • opracowaniu i sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz dokumentacji konsolidacyjnej oraz weryfikacji pakietów konsolidacyjnych otrzymywanych od jednostek powiązanych,
  • zarządzaniu i rozwijaniu podległego zespołu, w tym organizowaniu pracy podwładnych i rozliczaniu ich z powierzonych zadań, dzieleniu się wiedzą ekspercką, delegowaniu pracowników do prowadzonych projektów między działowych,
  • analizie kont na koniec miesiąca sprawozdawczego w celu weryfikacji zapisów księgowych potrzebnych do sporządzenia sprawozdań finansowych,
  • aktualizowaniu obowiązujących w Spółkach polityk rachunkowości,
  • potwierdzaniu rzetelności danych finansowych na podstawie posiadanych danych księgowych w zaświadczeniach urzędowych i innych dokumentach poświadczających,
  • zapewnieniu właściwego przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
  • doskonaleniu procesów w spółkach oraz ich odzwierciedleniu w odpowiednich systemach informatycznych w spółkach,
  • przygotowaniu raportów i zestawień na  potrzeby Zarządu oraz innych interesariuszy,
  • w innych nieokreślonych powyżej czynnościach i zagadnieniach występujących w ramach obszaru księgowości.
 • Współpracę z instytucjami zewnętrznymi tj. m.in. z Urzędem Skarbowym, instytucjami finansowymi (np. banki, ubezpieczyciele), NBP, kontrahentami (dostawcy, odbiorcy), audytorami, GUS, spółkami zależnymi (w tym biuro rachunkowe prowadzące księgowość spółek zależnych), doradcami księgowymi i podatkowymi;
 • Akceptację wychodzących płatności (w ramach posiadanego pełnomocnictwa).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widziane dodatkowe szkolenia podatkowe;
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku;
 • Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i podatków (CIT, VAT, WHT) w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Dbałość o szczegóły i umiejętność analitycznego myślenia;
 • Sumienność, rzetelność, terminowość;
 • Znajomość systemu Infor LN będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie promującej nowoczesność w edukacji;
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia zależne od doświadczenia i posiadanych kompetencji;
 • Możliwość rozwoju kompetencji na samodzielnym stanowisku w dynamicznym środowisku pracy;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie na życie, kursy językowe, karta sportowa).

Poznań

JTI GBS

dzisiaj

(remote work) Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex...

Szczecin

JTI GBS

dzisiaj

(remote work) Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex...

Kraków

JTI GBS

dzisiaj

(remote work) Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex...