Kierownik Działu Kadr i Płac [rekrutacja online]

2020-03-26 Charlie works Łódź

Dont worry be happy, we got this !

 

Poprzez zrozumienie biznesu, wypracowaliśmy strategię opartą na partnerskiej, stałej i długookresowej współpracy. Nasze działania skupione są na codziennej pracy z ludźmi i dla ludzi według wyznawanych wartości tj.: bezpieczeństwo i jakość. Dostarczamy wiedzę i doświadczenie Ekspertów, aby nasi Partnerzy Biznesowi skutecznie realizowali swoje założone cele.

 

Obecnie, dla naszego Partnera Biznesowego, firmy produkcyjnej, poszukujemy osób, które mogą pracować na stanowisku:

Kierownik Działu Kadr i Płac [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Łódź

(rekrutacja prowadzona online)

 

Co musisz posiadać, jeśli chcesz pracować na tym stanowisku:
 • co najmniej 4 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kierowaniem pracą zespołu;
 • wykształcenie wyższe;
 • praktyczną znajomość prawa pracy, przepisów ZUS oraz prawa podatkowego;
 • gotowość do stałego rozwijania swojej wiedzy, umiejętności i poszukiwania
 • rozwiązań;
 • zaangażowanie, komunikatywność i umiejętność współpracowania;
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie swobodnej komunikacji;
 • mile widziane doświadczenie we wdrożeniu systemu ERP.
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:
 • koordynowanie pracy działu (2 osoby), planowanie działań i stałe monitorowanie efektów;
 • merytoryczne wsparcie pracowników i managerów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków i ewidencji czasu pracy;
 • zapewnienie płynnego funkcjonowania
 • procesów kadrowo-placowych;
 • wdrażanie usprawnień w obszarze kadr i płac oraz inicjatywa w tym zakresie;
 • sporządzanie okresowych raportów, sprawozdań, audytów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne spółki (ZUS, US, PPK, GUS, PFRON);
 • nadzór nad poprawnością danych w systemie kadrowo-płacowym oraz kompletnością dokumentacji pracowniczej.
Co zyskujesz dołączając do zespołu naszego Klienta:
 • odpowiedzialną, samodzielną i ciekawą pracę w stabilnej firmie
 • niezbędne wsparcie i przyjazną atmosferę
 • pakiet socjalny – ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat
 • wyjścia integracyjne
 • roczne premie i nagrody
Obowiązek informacyjny:
W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych jest Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200). Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres rodo@charlieworks.pl, oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d)w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
e) dla celów zawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po upłynięciu okresu 1 roku, liczonym po następującym roku kalendarzowym. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku niespełnienia oczekiwań dokumenty aplikacyjne kandydata będą niezwłocznie niszczone.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:
Klauzula nr 1 – obecny proces rekrutacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200),
Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1 (kod pocztowy 46-200),

Warszawa

Medicover sp. z o.o.

2020-09-09

Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

Warszawa

JTI GBS

2020-09-04

ABOUT THE ROLE This is the key role to support the deployment of GBS Mobility Operations & Payroll Service delivery model ensuring governance, controls and proper segregation of duties in managing complex payroll processes for International...

Kraków

KRAKBAU S.A.

2020-09-04

Organizacja i nadzór nad pracą podległego zespołu. Samodzielne prace kadrowo-płacowe: rekrutacja pracowników, sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z ZUS, z PPK, prowadzenie obsługi kadrowej, wprowadzanie danych do systemu...

Łódź

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

2020-04-03

ADRES URZĘDU: Okręgowy Urząd Miar ul. Narutowicza 75 90-132 Łódź WARUNKI PRACY Co oferujemy naszym pracownikom? stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar, otwarte i przyjazne...