Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

2021-04-16 MUZEUM WARSZAWY Warszawa

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:


Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dział: Dział Finansowo-Księgowy


Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad całością spraw finansowo-księgowych, zatwierdzanie księgowań
 • współudział w organizowaniu i obiegu oraz kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Muzeum
 • współudział przy tworzeniu sprawozdania finansowego
 • należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych
 • kontrola rejestrów zakupów i sprzedaży przed wysyłaniem deklaracji VAT
 • rozliczanie dotacji podmiotowej, dotacji celowych i inwestycyjnych
 • prowadzenie polityki przepływów pieniężnych oraz nadzór nad płatnościami zleceniobiorcom, dostawcom, usługodawcom, w tym bieżąca kontrola zapotrzebowania na gotówkę
 • obsługa finansowa i księgowa Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych
 • przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji środków trwałych w trybie spisu z natury, w uzgodnieniu z Główną Księgową

Nasze wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość
 • min. 5 lat stażu pracy
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

 • kursy i szkolenia z zakresu księgowego
 • znajomość języka angielskiego
 • odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 • możliwość rozwoju zawodowego
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Katowice

Genpact PL

dzisiaj

Inviting applications for the role of the HR Admin& Payroll Specialist. Responsibilities Answering to routine employees queries on labor law and internal procedures for personnel administration. Investigating and solving employees claims on...

Katowice

Genpact PL

dzisiaj

Inviting applications for the role of Price Claims Specialist with Italian. We are looking for the candidates willing to join us to work for great organization and our customer - Unilever Responsibilities: Perform daily price control related...

Dobczyce k. Krakowa

Wawel SA

dzisiaj

CO BĘDZIESZ U NAS ROBIĆ?: zajmować się dekretacją i księgowaniem wybranych dokumentów weryfikować prawidłowości ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych brać udział w procesie zamknięcia miesiąca i zamknięcia roku...

Warszawa

JTI GBS

dzisiaj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of...

Warszawa

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

Jeżeli: Posiadasz doświadczenie na stanowisku AR Managera w dużej między narodowej organizacji; Masz wykształcenie wyższe w obszarze finansów; Posiadasz wiedzę z zakresu procesów transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz transakcji...

Poznań

eobuwie.pl S.A.

dzisiaj

Czym będziesz się zajmować? Weryfikacją wybranych obszarów ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych, Weryfikacją zdarzeń gospodarczych Spółki pod kątem zobowiązań podatkowych, Prowadzeniem rozliczeń w zakresie podatku od towarów i...