Inspektor

2021-06-29 Urząd Morski w Szczecinie Szczecin
Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 80433

Warunki pracy

- praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie


- brak podjazdu - obecność wind


- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję syntetycznną operacji gospodarczych Urzędu,
 • dekretuje dokumenty finansowo-księgowe dotyczące działalności podstawowej, inwestycyjnej i finansowo-wyodrębnionej,
 • przygotowuje rozliczenia zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • prowadzi analityki kont kontrahentów,
 • przygotowuje dokumenty do windykacji należności z tytułu dochodów budżetowych oraz przekazuje informacje do Wydziału Prawno-Organizacyjnego w celu skierowania na drogę postępowania sądowego nie uregulowanych przez kontrahentów wymagalnych należności wobec Urzędu,
 • przygotowuje dokumenty do sprawozdawczości okresowej w ujęciu miesięcznym i rocznym z zakresu wykonanego planu dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów,
 • sporządza protokoły i załączniki do bilansu i innych sprawozdań finansowych dotyczących wykonania budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w księgowości
 • znajomość : ustawy o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej, ustawy o podatku od towarów i usług
 • umiejętność obsługi komputera pakiet (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu finansowo-księgowego

Gdańsk

Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

dzisiaj

Your role will be: Registering and resolving disputes and queries from customers Following up on outstanding debts through outbound/inbound calls and other forms of contact Ensuring all unresolved items are escalated within agreed timeframe...

Warszawa

mBank S.A.

dzisiaj

Jeśli chcesz nauczyć się patrzyć z góry na Bankowość Detaliczną, zdobyć szeroką perspektywę funkcjonowania produktów detalicznych, ich wpływu na wynik finansowy Banku oraz potrafić badać ich rentowność, ale także dostarczać...

Kraków

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

dzisiaj

W ramach współpracy gwarantujemy Ci: elastyczną formę zatrudnienia (w zależności od Twoich preferencji - umowa o pracę lub umowa zlecenie) rozwinięty, wewnętrzny system szkoleń merytorycznych i treningów umiejętności miękkich "Akademia...