Inspektor

2022-06-05 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 100196

Warunki pracy

Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z:


pracą przy komputerze przekraczjącym 4 godziny dziennie,


 

Zakres zadań

 • pełna obsługa kadrowo-płacowa pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej,
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez zatrudnionych pracowników służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnośćią dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej,
 • naliczanie wynagrodzeń - przygotowywanie list płac brutto oraz kontrola poprawnośći ich naliczania,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników (czas pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie)
 • sporządzanie i przesyłanie sprawozdań i deklaracji do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, PEFRON, GUS),
 • nadzór nad terminowośćią badań lekarskich i szkoleń wymaganych przepisami,
 • sporządzanie raportów dotyczącyh danych kadrowych i płacowych na wewnętrzne potrzeby urzędu,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego - znajomość programu Płatnik,
- znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, o dostępie do
informacji publicznej, o ochronie danych osobowych oraz zagadnień z zakresu
ubezpieczeń
społecznych,
- znajomość pakietu Office,
- dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,
- samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  JTI GBS

  dzisiaj

  Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan An ambitious goal to set up a new Global Business Center Complex environment...

  Wrocław

  Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

  dzisiaj

  Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów Bieżąca...

  Wrocław

  Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

  dzisiaj

  Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Administracyjna obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej i decyzjami osób uprawnionych; Zbieranie,...

  Szczecin

  ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

  2022-06-21

  Zakres zadań na stanowisku: windykacja należności z tytułu opłat za dzierżawy gruntów. Prowadzenie bieżącej analizy zaległości z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości gruntowych. Podejmowanie czynności windykacyjnych związanych...

  Warszawa, ul. Plac Starynkiewicza 5

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

  2022-06-20

  (Pion Rozwoju/ Dział Planowania, Analiz i Sprawozdawczości) Naszym Pracownikom oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen...

  Poznań

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  2022-06-06

  liczba etatów: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2025 r.) wykształcenie: wyższe Zakres obowiązków: wykonywanie zadań związanych z prawidłową realizacją wniosków o płatność w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów...