Inspektor ds. obsługi finansowej w Dziale Finansowo - Księgowym

2021-07-14 Urząd Pracy m. st. Warszawy Warszawa
Urząd Pracy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. obsługi finansowej w Dziale Finansowo-Księgowym-1 etat
Inspektor ds. obsługi finansowej w Dziale Finansowo - Księgowym
Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • obsługa rachunków bankowych poprzez sporządzanie przelewów,
 • dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych, sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej oraz sprawdzanie zgodności operacji z dokumentami źródłowymi w celu prawidłowego odzwierciedlenia wydatków i dochodów,
 • dekretacja i uzgodnienie w księdze rachunkowej list płac,
 • dekretacja i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego dokumentów zgodnie z obowiązującym planem kont i klasyfikacją budżetową oraz wg budżetu zadaniowego z uwzględnieniem źródeł finansowania,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku,
 • współudział przy opracowywaniu zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych,
 • opracowywanie sprawozdawczości z realizacji przychodów i rozchodów, wydatków i kosztów budżetu,
 • sporządzanie i księgowanie bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia w systemie informatycznym.

Wykształcenie:wyższe lub średnie ekonomiczne,

 

Wymagania konieczne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz.217)
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),
 • znajomość zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • przy wykształceniu wyższym 2 letni staż pracy i co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości,
 • przy wykształceniu średnim 4 letni staż pracy i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości,
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów płacowych,
 • znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 ),
 • doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach finansów publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość pakietu MS Office a w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

Miejsce pracy: Praca wykonywana w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w trzech lokalizacjach
w zależności od potrzeb:

 • ul. Grochowska 171b – budynek w ograniczonym stopniu dostosowany do potrzeb pracowników niepełnosprawnych - posiada windy i podjazd dla niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkich co zapewnia dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze. Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
 • ul. Ciołka 10a – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak windy; jest podjazd i przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.
 • ul. Młynarska 37a – budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest wyposażony w dźwig osobowy – platformę, korytarze są szerokie, w wyniku czego osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do pomieszczeń znajdujących się w całej lokalizacji. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.

Stanowisko pracy- stanowisko związane z obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych, przemieszczanie się wewnątrz budynku i poza jego terenem. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabo słyszącym i niesłyszącym.

 

Oświadczenie dla Kandydatów: treść oświadczenia.

Klauzula Oświadczenie dla Kandydatów: KLAUZULA

Warszawa

Staff Partners

dzisiaj

Analysis of finance and budget related data. Preparation of daily/weekly/monthly reports, graphs, charts with outcome of the statistical analysis. Assistance in preparation of presentations for both internal and external audience. General meeting...

Warszawa

mBank S.A.

dzisiaj

Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować modelami statystycznymi? Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i jesteś urodzonym liderem? Jeżeli tak to zapraszamy Cię do zespołu zajmującego się...

Łódź

mBank S.A.

dzisiaj

Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować modelami statystycznymi? Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i jesteś urodzonym liderem? Jeżeli tak to zapraszamy Cię do zespołu zajmującego się...