Główny Specjalista / Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego

2021-07-13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:


Główny Specjalista / Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DWK/60/21

 

Stanowisko pracy ds. kontroli

 

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

 
Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Przeprowadzanie kontroli w bankach i innych podmiotach współpracujących z Agencją
 • oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji, a także przeprowadzanie kontroli bezpośrednich u beneficjentów pomocy krajowej.
 • Opracowanie tematyki kontroli i sporządzanie wykazów aktów prawnych dotyczących przedmiotu kontroli w celu przygotowania podstawy formalno-merytorycznej.
 • Przygotowanie i opracowanie programów kontroli w celu rzetelnego przygotowania się do realizacji czynności kontrolnych.
 • Sporządzanie protokołów z kontroli, wystąpień pokontrolnych, dokonywanie analiz informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w celu opracowania wyników z przebiegu kontroli w danym podmiocie oraz monitorowanie wykonania zaleceń zawartych w tych wystąpieniach.
 • Opracowywanie informacji o stanie kontrolowanych obszarów oraz wskazywanie problemów, których rozwiązanie wymaga zmiany procedur, zarządzeń, regulaminów.
 • Opracowywanie regulaminów wewnętrznych oraz książek procedur w celu określenia wytycznych oraz standardów pracy Wydziału Kontroli.
 Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia, finanse, prawo, prawo rolnicze, administracja lub kierunki pokrewne,
 • Co najmniej roczny staż pracy w obszarze kontroli lub audytu lub administracji publicznej,
 • Znajomość przepisów i procedur dotyczących kontroli,
 • Znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • Znajomość przepisów prawa bankowego, cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów związanych z obsługą finansowo księgową,
 • Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
 • Umiejętność pozyskiwania i analizy informacji,
 • Umiejętność planowania kontroli,
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Gotowość do częstych wyjazdów,
 • Znajomość obsługi MS Office.
Wymagania pożądane:
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy
 • w zespole.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu.

Warszawa

Auchan Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

Rozwój w organizacji, której kultura oparta jest na pasji w obsłudze klienta i pasji do dobrego jedzenia. Zaufanie do podejmowanych przez Ciebie nowych inicjatyw w zakresie upraszczania procesów dedykowanych klientom wewnętrznym. Możliwość...

Głuchowo

LeasingTeam Professional

dzisiaj

Odpowiedzialność za proces PtP na koniec miesiąca; Dotrzymywanie terminów dotyczących między innymi przetwarzania transakcji, wykonywania zapisów księgowych, monitorowanie wyciągów bankowych; Przetwarzanie faktur międzyfirmowych oraz od...

Suchy Las

LeasingTeam Professional

dzisiaj

Odpowiedzialność za proces PtP na koniec miesiąca; Dotrzymywanie terminów dotyczących między innymi przetwarzania transakcji, wykonywania zapisów księgowych, monitorowanie wyciągów bankowych; Przetwarzanie faktur międzyfirmowych oraz od...

Gorzów Wielkopolski

TPV Displays Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

The tasks of this position belongs: Participation in the preparation of financial budgets Analysis and control of the companys budgets Preparation of finance and management reports Participation in the month closing process Implementation of...

Warszawa

Poczta Polska S.A.

dzisiaj

U nas zyskasz: stabilne zatrudnienie oraz umowę o pracę – na zastępstwo, pensję zawsze na czas i premię miesięczną, trzynastą pensję i dodatek stażowy, dofinansowanie do wypoczynku oraz wydarzeń kulturowych, atrakcyjne warunki zakupu...

Warszawa

Inter Cars S.A.

wczoraj

Role and Responsiblilities/Assistance in: Organization and preparation of needed reports and analyzes (segment profitability) Cooperation and coordination of tasks in IC CG subsidiaries Reconciliation of accounting inaccuracies or imbalances in IC...