Główny Specjalista do spraw: analiz w Wydziale Analiz i Naborów, Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

2021-01-11 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie nr 72662 / 30.12.2020

Główny Specjalista

Do spraw: analiz w Wydziale Analiz i Naborów, Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1;
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Współuczestniczy w gospodarowaniu funduszem wynagrodzeń, uczestniczy w opracowaniu założeń do projektu ustawy budżetowej i planu finansowego UOKiK: planuje środki funduszu wynagrodzeń; sporządza i aktualizuje plan zatrudnienia i wynagrodzeń; sporządza informacje na temat zaangażowania środków funduszy w umowy o pracę; monitoruje wykorzystanie środków funduszu i tworzy harmonogramy wydatków.
 • Prowadzi etatyzajcę w UOKiK: analizuje potrzeby etatowe komórek Urzędu; przygotowuje projekty decyzji Dyrektora Generalnego w sprawie podziału etatów na poszczególne komórki organizacyjne.
 • Opracowuje/uzgadnia/ monitoruje plan finansowy i pozostałe plany: opracowuje i opiniuje plan zatrudnienia i wynagrodzeń oraz go aktualizuje; zgłasza wnioski o dokonanie zmiany w planie finansowym i układzie zbiorowym.
 • Administruje system QNT: monitoruje poprawność i spójność wprowadzonych danych oraz działania systemu ONT; nadaje uprawnienia użytkownikom systemu ONT; wspiera użytkowników ONT oraz w obsłudze zgłoszeń kierowanych do ONT i monitoruje ich realizację; przeprowadza analizy wymagań i projektuje możliwe rozwiązania przyszłych funkcjonalności systemu.
Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w pracy z wykorzystaniem systemu QUORUM w zakresie przetwarzania i zastosowania danychWiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i funkcjonowania służby cywilnej oraz prawa pracy.
 • Znajomość przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej.
 • Znajomość zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy budżetowej.
 • Biegła znajomość komputera w zakresie Pakietu Office, w szczególności MS EXCEL.
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji o odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w prowadzeniu analiz/statystyk
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Planujemy następujące metody/techniki naboru: sprawdzian wiedzy rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-01


Poznań

ManpowerGroup Sp. z o.o.

dzisiaj

We offer to the candidates: Project employment with the possibility of later transition to Client Organization Internal training program Opportunity to take part in international projects and gain experience with various businesses Set of social...

Szczecin

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

wczoraj

-ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANIE PODSTAWOWYCH ZADAŃ W RAMACH WYBRANEGO OBSZARU KSIĘGOWEGO (NALEŻNOŚCI, KSIĘGA GŁÓWNA, ŚRODKI TRWAŁE) - DBAŁOŚĆ O SKUTECZNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ WYKONYWANYCH ZADAŃ- ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z...

Stromiec

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

wczoraj

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI W OŚRODKU POMOCY Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wymagania inne: ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW DOT. FINANSÓW PUBLICZNYCH I RACHUNKOWOŚCI, 3-LETNIA PRAKTYKA W KSIĘGOWOŚCI

Nowy Tomyśl - okolice

AUDIT Doradztwo Personalne

wczoraj

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Opracowywanie danych niezbędnych do rozliczenia list płac Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń ZUS dla pracowników oraz umów cywilnoprawnych Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Obsługa...

Świebodzin - okolice

AUDIT Doradztwo Personalne

wczoraj

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Opracowywanie danych niezbędnych do rozliczenia list płac Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń ZUS dla pracowników oraz umów cywilnoprawnych Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Obsługa...

Mierzyn k. Szczecina

DGS Poland Sp. z o.o.

wczoraj

Dołącz do unikatowego działu HR Core Deliveries Poland, który łączy w sobie kadry, płace, benefity oraz controlling HR. Jesteśmy zespołem, który wspiera 6 różnych firm będących w naszej grupie kapitałowej, ulokowanych w Szczecnie,...