Główny księgowy

2021-02-04 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu Kołobrzeg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kołobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 74084

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu.


Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 godzin dziennie i prowadzeniu samochodu służbowego


Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu


Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • •prowadzi pełną księgowość syntetyczną i analityczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym,
 • •kompletuje dokumenty księgowe, zatwierdza i dekretuje celem wprowadzenia do ewidencji księgowej,
 • •opracowuje plan finansowy dochodów i wydatków budżetu jednostki, opracowuje harmonogram dochodów i wydatków oraz dokonuje jego modyfikacji,
 • •wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych, •
 • uzgadnia salda, prowadzi czynności windykacyjne należności celem zapewnienia terminowego ściągania należności,
 • •sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe jednostki i inne analizy finansowe na potrzeby jednostki nadrzędnej,
 • •kontroluje prowadzenie kasy wraz z dokumentacją kasową w celu zachowania prawidłowości gotówkowych rozliczeń pieniężnych,
 • •nadzoruje zawierane umowy cywilno-prawne przez jednostkę w celu ich prawidłowości pod względem finansowym,
 • •obsługuje programy: bankowość elektroniczna, elektroniczny system budżetu państwa Trezor, program finansowo-księgowy ZETO, program kadrowo-płacowy ZETO, Płatnik

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełniać jeden z poniższych warunków: a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 10-letnią praktykę w księgowości w Inspekcji Weterynaryjnej, b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 15-letnią praktykę w księgowości w Inspekcji Weterynaryjnej,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • •znajomość obowiązujących przepisów w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, ordynacji podatkowej, postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, prawo zamówień publicznych, kontroli zarządczej,
 • •umiejętność dokonywania analiz i syntez
 • •zdolność analitycznego myślenia
 • •biegła obsługa komputera
 • •terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Warszawa

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

  Wrocław

  Crowe Poland

  2021-02-16

  Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

  Gdańsk

  Apteki Gemini

  2021-02-15

  Zakres zadań: sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów (polska ustawa o rachunkowości), jednostkowych oraz skonsolidowanych dla spółek z Grupy, odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi...

  Wilków

  POLKON Spółka Akcyjna

  2021-02-15

  organizacja pracy w dziale księgowości (2 osoby) oraz nadzór jego funkcjonowaniem; rzetelne i kompletne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości; sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań GUS; nadzór nad...

  Kraków

  Experum HR

  2021-02-15

  Wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, doświadczenie w konsolidacji grup kapitałowych, doświadczenie w zakresie prowadzenia...