Główny księgowy

2021-11-25 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Poznań
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Główny księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/6103
OBOWIĄZKI:
Praca umysłowa, praca biurowa przy komputerze wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.Do podstawowych zadań Głównego Księgowego w szczególności należy:-kierowanie działem Księgowości,- prowadzenie rachunkowości jednostki i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami- nadzór nad ewidencją: przychodów, kosztów majątku, zasobów materiałowych, obrotów gotówkowych i bezgotówkowych i pozostałymi ewidencjami oraz związanymi z edwidencjami przypisanych kont Księgi Głównej,-nadzór nad uzgadanianiem bieżących zapisów ewidencyjnych i dekretów na kontach Księgi Głównej,-nadzór nad rozliczaniem kosztów działalności,-kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym, zatwierdzanie dokumentów finansowow-księgowych, będących podstawą do wystawienia polecenia zapłaty oraz sporządzanie przelewów,-nadzór nad ewidencja śodków trwałych, wyposażenia i majątku w użyczeniu, nadzór nad klasyfikacją zakupiongo sprzętu i aparatury medycznej i sporządzanymi rocznym planami amortyzacji,-nadzór nad ewidencja otrzymywanych darów,-nadzór nad terminowym regulowaniem i realizacją w imieniu Szpitala zobowiązań, -egzekwowanie należnościi dochodzenie roszczeń spornych wspólnie z obsługa prawną Szpitala-dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków,-opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,-nadzór nad prawidłową ewidencją majatku Szpitala-współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi,-sporządzanie sprawozdań finansowych Szpitala zgdnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami prawa finsnów publicznych, prawa bilansowego i podatkowego-prowadzenie operacji gospodarczychi finansowych zgdnie z planem finansowym-kompleksowe i rzetelne prowadzenie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych-sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów finansowych-nazdór nad zarządzanimi deklaracjami ZUS, PEFRON, sprawozdań GUS,-przygotowywanie i przekazywanie deklaracji podatkowych w zakresie podatków dochodowych CITl, PIT oraz VAT-inne wynikające z przepisów prawa.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: dyspozycyjność
Uprawnienia: rzetelność
Uprawnienia: umiejętność pracy pod presją czasu
Uprawnienia: odpowiedzialność
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: dobra znajomość MS Office ( w szczególności Excel)


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe-ekonomiczne, finanse, rachunkowość. 5-letnie doświadczenie zawodowe w służbach finansowo-księgowych w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu księgowości. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznycznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustaw regulujących kwestie podatkowe, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. Biegła obsługa komputera w tym znajomość programów kadrowo-płacowych. Umiejętność interpretowania przepisów, nieposzlakowana opinia, umiejętność zarządzania pracą zespołu. Mile widzinana znajomość rozliczania projektów unijnych. Inne: posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy; posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe; posiada znajomość języka polskiego w mowie i w pismie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 10 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to be part of our Business Intellingence capability development and help us fight financial crime? We are now looking for a (Senior) Data Analysts Financial Crime Prevention, Poland and Estonia to join the Performance and Data...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Would you like to gain knowledge in anti-money laundering and build your future career in modern international team? We are now looking for a Junior Process Officer in KYC, Łódź to support KYC department in efforts to prevent money laundering,...

Polkowice

Estella Sp. z o.o.

wczoraj

Obowiązki: sporządzanie list płac wynagrodzenia pracowników ze stosunku pracy umów cywilnoprawnych prowadzenie spraw kadrowych : przyjęcia, zwolnienia pracowników prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowe sporządzanie deklaracji skarbowych...

Kraków

MAWO INVEST sp. z o.o.

wczoraj

Miejsce pracy: Gdańsk WYMAGANIA: wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, ekonomia,lub pokrewne) mile widziane doświadczenie w branży deweloperskiej, budowlanej lub nieruchomościowej bardzo dobra znajomość MSR/MSSF...

Olsztyn

MAWO INVEST sp. z o.o.

wczoraj

Miejsce pracy: Gdańsk WYMAGANIA: wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, ekonomia,lub pokrewne) mile widziane doświadczenie w branży deweloperskiej, budowlanej lub nieruchomościowej bardzo dobra znajomość MSR/MSSF...

Lublin

MAWO INVEST sp. z o.o.

wczoraj

Miejsce pracy: Gdańsk WYMAGANIA: wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, ekonomia,lub pokrewne) mile widziane doświadczenie w branży deweloperskiej, budowlanej lub nieruchomościowej bardzo dobra znajomość MSR/MSSF...