Główny księgowy

2022-06-25 Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich Siemianowice Śląskie
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich
Główny księgowy
Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie
Numer: StPr/22/0532
OBOWIĄZKI:
prowadzenie rachunkowości jednostki oświatowej, prowadzenie rozliczeń podatku VAT, sporządzanie przelewów bankowych, odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowo - budżetowej, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki, dokonowynie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym, sporządzanie planów finansowych jednostki.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia: znajomość ustaw: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości wraz ze znajomością przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych
Uprawnienia: obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Uprawnienia: znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych

Miejsce pracy:

Siemianowice Śląskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 000 do 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

Dąbrowa Górnicza

Nowak-Mosty Sp. z o.o.

dzisiaj

Odbiór faktur z sekretariatu Weryfikacja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z zamówieniami i umowami Kontrola poprawności i kompletności dokumentów dotyczących danej faktury Skanowanie i wprowadzanie dokumentów zakupu oraz...

Warszawa

E100 International Trade Sp. z o.o.

dzisiaj

Your responsibilities: Initial prospect assessment - project analysis. Market demand assessment for the final product. Building an action plan. Developing an optimal project pipeline to maximize impact and minimize cost. Business project management...

Bydgoszcz

Bank Pocztowy S.A.

dzisiaj

Zakres obowiązków: realizacja zleceń finansowych i niefinansowych dotyczących klientów instytucjonalnych, obsługa wniosków i pism otrzymywanych od Klientów Banku, pracowników Banku oraz uprawnionych organów administracji państwowej...

Skawina

FERRO Spółka Akcyjna

dzisiaj

Zakres obowiązków nadzór nad sporządzaniem deklaracji podatkowych, kontrola kont i prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, konsolidacja Sprawozdań finansowych wg MSSF, ewidencja tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących, list płac,...

Warszawa

CHYLIŃSCY Sp. z o.o.

dzisiaj

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki Sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej na potrzeby Zarządu , Urzędu Skarbowego , GUS ; Banków . Sporządzanie rachunku zysku i strat , cash flow Przygotowanie danych do budżetowania...

Warszawa

mBank S.A.

wczoraj

Twój zakres obowiązków: prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki mFaktoring zgodnie z MSR oraz przepisami prawa podatkowego sporządzanie sprawozdań finansowych wg standardów MSSF sporządzanie deklaracji podatkowych i odpowiedzialność za...