Główny księgowy

2020-01-23 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Gdańsk
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 60041

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości Kuratorium
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym na dany rok
 • Udzielanie kontrasygnaty umów i zobowiązań finansowych
 • Opracowywanie układu wykonawczego i zadaniowego budżetu i wprowadzanie danych do informatycznego systemu obsługi budżetu państwa
 • Kierowanie pracą Zespołu Finansowo – Księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne lub wpis do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego lub świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego lub 6 lat doświadczenia w księgowości w przypadku wykształcenia średniego
 • Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • Bardzo dobra znajomość: przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej, przepisów podatkowych, przepisów ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej wydanych a także prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność kierowania pracą zespołu, prognozowania, analitycznego myślenia i syntezy oraz argumentowania i planowania wieloletniego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu komputerowego finansowo – księgowego

Warszawa

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

2020-11-02

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży outsourcingu, pilnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy analityk KYC z językiem włoskim Opis stanowiska: Zbieranie informacji na temat klientów za pośrednictwem wewnętrznych i...

Kraków

Accenture Sp. z o. o.

2020-11-02

For one of the most recognizable online Search Engine we are currently looking for candidates to join the position in Risk and Compliance team. What will you do: Performing identity verification documents check, and research on a range of...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

2020-11-02

What will you do? Accounting operations in Fixed Assets area in accordance with US GAAP/ SOX controls, Performing asset capitalization, retirement, maintenance requests and setup new assets in Fixed Assets subledger, Balance sheet accounts...

Chrząstowice k. Opola

CB S.A.

2020-11-02

Zadania: Organizowanie i nadzorowanie pracy 8-osobowego zespołu realizującego zadania dla 3 spółek z Grupy Kapitałowej w obszarze księgowym, podatkowym, budżetowym Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe ewidencjonowanie operacji w...

Wiele

SYLVA

2020-11-01

Oczekujemy: min. 3-5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego wykształcenie z zakresu finansów, ekonomii lub rachunkowości, umiejętność zarządzania podległym zespołem, doskonałe zdolności organizacyjne i...

Strzelce Opolskie

Kronospan

2020-11-01

OPIS STANOWISKA: Odpowiedzialność za terminowe regulowanie zobowiązań i kontrola płynności finansowej; Kalkulacja podatku dochodowego; Sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych; Kontrola kosztów stałych; Kontrola naliczania,...