Główny księgowy

2022-05-01 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy Warszawa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97878

Warunki pracy

Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko zlokalizowane na parterze budynku. W budynku brak windy. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzi rachunkowość jednostki oraz pełną księgowość, rozliczenia finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz sprawdza kompletność, rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • prowadzi gospodarkę finansową, w tym sporządza plany finansowe oraz niezbędne zmiany w tym zakresie
 • sporządza wymaganą sprawozdawczość budżetową z wykonywania planów oraz analiz dotyczących realizacji wydatków budżetowych
 • sporządza roczny bilans i opracowuje projekt budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu
 • sprawuje nadzór nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie - ukończenie średniej, policealnej lub maturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości lub ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości (wykształcenie średnie ekonomiczne ) lub 6 lat w księgowości (wykształcenie wyższe ekonomiczne)
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca na podobnym stanowisku w jednostce sektora finansów publicznych

Wrocław, Św. Antoniego 7

Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o.

dzisiaj

Zakres obowiązków: weryfikowanie, księgowanie oraz archiwizowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym firmy kontrolowanie rozliczeń z kontrahentami wystawianie faktur sprzedaży weryfikowanie zapisów i uzgadnianie sald nadzór nad...

Szczecin

METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

dzisiaj

General duties: Acting leading role in medium to complex centralization projects within GA and AR accounting areas, Managing transition projects in terms of scope, cost, timelines, resources, risk, change and communication, Planning, coordinating,...

Szczecin

METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

dzisiaj

Chętnie Cię poznamy jeśli: masz doświadczenie na stanowisku w miękkim HR, w tym doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu rekrutacji z wykorzystaniem różnych źródeł, proaktywnie szukasz nowych rozwiązań, wychodzisz z inicjatywą,...

Skawina

FERRO Spółka Akcyjna

dzisiaj

Zakres obowiązków nadzór nad sporządzaniem deklaracji podatkowych, kontrola kont i prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, konsolidacja Sprawozdań finansowych wg MSSF, ewidencja tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących, list płac,...

Warszawa

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

wczoraj

Prowadzenie pełnej księgowości sp. z o.o. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Katowice

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

2022-05-23

nadzór, ustalanie oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie zobowiązań publiczno-prawnych oraz sporządzanie deklaracji i informacji dla urzędów skarbowych, GUS, NBP i jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczenie w procesie zamknięcia...