Główny księgowy

2021-04-22 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Sokołów Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 77348

Warunki pracy

• Praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku.


• Budynek może sprawiać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - biuro na II piętrze, brak windy, brak odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Inspektoratu;
 • wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • wstępna kontroli kompletności i rzetelności dokumentów operacji gospodarczych i finansowych;
 • przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków;
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowo-księgowych;
 • naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, zaliczek podatkowych oraz prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów ZUS;
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków;
 • prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej;
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych;
 • nadzorowanie ściągalności dochodów budżetowych, w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych;
 • prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych;
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego;
 • prowadzenie spraw kadrowych Inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
lub ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań w jednostce sektora finansów publicznych.
 • Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu Finansowo-Księgowego INKOM
 • umiejętność obsługi programu PŁATNIK,
 • umiejętność obsługi programu BeSTia
 • umiejętność obsługi bankowości elektronicznej;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia;

Katowice

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

Dla naszego Klienta, nowego inwestora na śląskim rynku, poszukujemy osoby, która będzie gotowa na objęcie stanowiska Księgowego ds. należności z językiem holenderskim. Centrum biznesowe dedykowane jest obsłudze szerokiego spektrum...

Katowice

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

Dla naszego Klienta, nowego inwestora na śląskim rynku, poszukujemy osoby, która będzie gotowa na objęcie stanowiska Księgowego ds. należności z językiem francuskim. Centrum biznesowe dedykowane jest obsłudze szerokiego spektrum...

Poznań

HR for Business Sp. z o.o.

dzisiaj

Zadania na oferowanym stanowisku: nadzór nad majątkiem oddziału (Środki Trwałe) prowadzenie ewidencji środków trwałych przygotowywanie raportów i rozliczeń wystawianie i korygowanie faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych...

Work & Business Solutions

dzisiaj

Miejsce pracy: okolice Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) Nr ref.: GK / 21 Zakres obowiązków: Prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadzór nad prawidłowym i terminowym składaniem dokumentów księgowych...

Work & Business Solutions

dzisiaj

Miejsce pracy: okolice Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) Nr ref.: GK / 21 Zakres obowiązków: Prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadzór nad prawidłowym i terminowym składaniem dokumentów księgowych...

Work & Business Solutions

dzisiaj

Miejsce pracy: okolice Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) Nr ref.: GK / 21 Zakres obowiązków: Prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadzór nad prawidłowym i terminowym składaniem dokumentów księgowych...