Główny księgowy

2021-03-25 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu Olkusz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Olkusz
Ogłoszenie o naborze Nr 76275

Warunki pracy

- praca biurowa z wykorzystaniem komuntera (przy komputerze do 4 godzin dziennie) i innych urządzeń biurowych,


- praca biurowa na II piętrze w budynku z windą, z podjazdem dla osób niepełnosprawych,


- oświetlenie sztuczne i naturalne

Zakres zadań

 • sprawowanie nadzoru w imieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budwlanego w Olkuszu nad gospodarką finansową, prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • prowadzenie godpodarki finansowej zgdonie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządzanie planów, sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo-gospodarczej,
 • sporządzanie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki,
 • współdziałanie z bankami w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków bankowych oraz sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków budżetowych,
 • rozliczanie należności budżetowych własnych i od osób fizycznych, delegacji itp.,
 • naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS, ewidencja i rozliczenia podatkowe (deklaracje PIT-4R, PIT-11),
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej ZUS, podatkowej oraz ewidencji list płac oraz kart wynagrodzeń,
 • dokonywanie wstępnej kontroli rzetelności i kompletności dokumentów,
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników, ewidencja urlopów, sprawy BHP,
 • współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie okresowych ocen członków k.s.c., wartościowanie stanowisk pracy,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, dokuemntacji pracowniczej oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • współpraca z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, jednostakami ogranizacyjnymi nadzoru budowlanego, organami samorządu terytorialnego, PUP, ZUS, US i innymi instytucjami zgodnie z potrzebami wynikającymi z przepisów prawa,
 • prowadzenie innych spraw z zakresu tematycznego stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w sferze finansów publicznych
 • 5 lat pracy na stanowisku głównego księgowego
 • znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości, księgowości, spraw kadrowych
 • umiejętność obslugi komputera, w tym znajomość: progamu finansowo-księgowego SYMFONIA, płacowo-kadrowego OPTIMA COMARCH, PŁATNIK, CESARZ (sprawozdawczość budżetowa), znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, kodeks pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność, terminowość, rzetelność

Poznań

JTI GBS

dzisiaj

(remote work) Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex...

Szczecin

JTI GBS

dzisiaj

(remote work) Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex...

Kraków

JTI GBS

dzisiaj

(remote work) Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex...

Warszawa

HR INSPIRE

dzisiaj

Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych oddziału w Polsce Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT, ZUS) Przygotowywanie raportów księgowych i planowanie rocznego budżetu Bieżącą współpracę z biurem księgowym w zakresie...

Gdynia

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma z branży TSL. W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko: Główna/y Księgowa/y Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej księgowości spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości i...

Stargard

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

dzisiaj

kadry i płace, bilans, sprawozdania finansowe, GUS Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: księgowość