Główny księgowy

2020-01-28 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim Radzyń Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Radzyń Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 59614

Warunki pracy

- praca z przewagą wysiłku umysłowego
- praca przeważnie siedząca
- praca wymaga sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała
- praca wymagająca szczególnej koncentracji
- praca wymagająca dobrej ostrości wzroku
- praca wewnątrz pomieszczenia przy częściowym oświetleniu dziennym i sztucznym

Zakres zadań

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej
 • dokonywanie oceny zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych
 • w zależności od potrzeb i możliwości finansowych zgłaszanie konieczności zakupu wszelkiego rodzaju sprzętu, aparatury, materiałów, druków itp. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki i ich ewidencja oraz czuwanie nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji, aparatury
 • informowanie PLW o potrzebie zorganizowania konserwacji, napraw i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych
 • kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa, pobieranie i odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań lub opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu
 • opracowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków dla Inspektoratu oraz zapotrzebowanie środków finansowych na poszczególne okresy sprawozdawcze wraz z ich aktualizacją
 • obsługa systemów komputerowych w zakresie księgowości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Na stanowisku głównego księgowego może być zatrudniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).) oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.).
 • biegła znajomość obsługi i konfiguracji komputera oraz innych urządzeń biurowych np. drukarki, skanery itp.
 • biegła znajomość obsługi programów word, exel, elektroniczna bankowość,
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • ukończone kursy w zakresie rachunkowości i finansów

Warszawa

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

2020-11-02

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży outsourcingu, pilnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy analityk KYC z językiem włoskim Opis stanowiska: Zbieranie informacji na temat klientów za pośrednictwem wewnętrznych i...

Kraków

Accenture Sp. z o. o.

2020-11-02

For one of the most recognizable online Search Engine we are currently looking for candidates to join the position in Risk and Compliance team. What will you do: Performing identity verification documents check, and research on a range of...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

2020-11-02

What will you do? Accounting operations in Fixed Assets area in accordance with US GAAP/ SOX controls, Performing asset capitalization, retirement, maintenance requests and setup new assets in Fixed Assets subledger, Balance sheet accounts...

Chrząstowice k. Opola

CB S.A.

2020-11-02

Zadania: Organizowanie i nadzorowanie pracy 8-osobowego zespołu realizującego zadania dla 3 spółek z Grupy Kapitałowej w obszarze księgowym, podatkowym, budżetowym Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe ewidencjonowanie operacji w...

Wiele

SYLVA

2020-11-01

Oczekujemy: min. 3-5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego wykształcenie z zakresu finansów, ekonomii lub rachunkowości, umiejętność zarządzania podległym zespołem, doskonałe zdolności organizacyjne i...

Strzelce Opolskie

Kronospan

2020-11-01

OPIS STANOWISKA: Odpowiedzialność za terminowe regulowanie zobowiązań i kontrola płynności finansowej; Kalkulacja podatku dochodowego; Sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych; Kontrola kosztów stałych; Kontrola naliczania,...