Główny księgowy

2021-09-30 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie Żnin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Żnin
Ogłoszenie o naborze Nr 85058

Warunki pracy


 • praca w biurze w godzinach od 7.30 do 15.30,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • inspektorat mieści sie w budynku jednopiętrowym, brak windy,

 • pomieszczenia socjalne nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych,

 • stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy i sprzęt biurowy

 • udział w szkoleniach.

Zakres zadań

 • prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o rachunkowości w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizacje zadań,
 • opracowuje roczne plany finansowe dochodów i wydatków jednostki,
 • realizuje budżet jednostki zgodnie z planem finansowym, dokonuje niezbędnych zmian i przeniesień środków finansowych,
 • sporządza wymaganą sprawozdawczość budżetow, finansową, sprawozdawczość GUS i inne niezbędne sprawozdania,
 • sporządza listy płac, prowadzi sprawy z zakresu ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • wykonuje bieżącą dyspozycję środkami finansowymi,
 • prowadzi księgi rachunkowe,
 • wycenia aktywa i pasywa,
 • wykonuje inne, niewymienione wyżej zadania, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna lub wpis do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego lub świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego - 3 lata praktyki, w przypadku wykształcenia średniego - 6 lat praktyki
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, samodzielność, terminowość
 • Nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B

Warszawa

Staff Partners

dzisiaj

wprowadzanie wyciągów bankowych w systemie ERP wprowadzanie przelewów w systemie bankowym księgowanie bieżących dokumentów uzgadnianie kont księgowych udział w zamykaniu miesiąca raportowanie na potrzeby zewnętrzne wykształcenie min....

Warszawa

IT CONNECT Sp. z o.o.

dzisiaj

Realizacja ewidencji wydatków Biura IT (rozliczanie faktur, inwestycji, rezerw, przypisanie amortyzacji) Nadzór nad prawidłowym obiegiem akceptacyjnym rozliczeń (zgodność z obowiązującym procedurami) Koordynacja procesu budżetowania...

Katowice

KPMG

dzisiaj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za wsparcie, koordynację pracy oraz weryfikację dokumentacji przygotowanej przez młodszych pracowników ASC w obszarze niżej wymienionych procedur weryfikację poprawności i kompletności sprawozdań...

Bielsko-Biała

Cavatina GW Sp. z o.o.

dzisiaj

Zakres obowiązków: nadzór nad prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych grupy spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości, przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych dla kilku Spółek z Grupy...

Sokołów Podlaski

Work & Business Solutions

dzisiaj

Miejsce pracy: Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie) Nr ref.: GK/21 Zakres obowiązków: Rozliczanie produkcji: materiałówka, koszty pośrednie, MPK, klucze podziału i rozliczania kosztów. Sporządzanie: bilansu, rachunku wyników i sprawozdania...

Mikołów / Łaziska Górne

WILK ELEKTRONIK S.A.

wczoraj

Opis stanowiska: Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi regulacjami rachunkowymi oraz podatkowymi; Sprawowanie kontroli formalno-prawnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentów; Weryfikacja oraz księgowanie dokumentów;...