Główny księgowy

2021-11-10 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi Złotoryja
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Złotoryja
Ogłoszenie o naborze Nr 87356

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 Miejsce i otoczenie stanowiska pracy: • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z podjazdem dla wózków inwalidzkich, 

 • stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp,

 • zagrożenia określono w ocenie ryzyka zawodowego.praca w pozycji siedzącej przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • Główny Księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz za realizację zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości.
 • Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu, która obejmuje: a)przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, b)prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, c)okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, d)wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetowymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu państwa oraz innymi środkami będącymi w dyspozycji Inspektoratu
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: a)zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b)kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Inspektoratu.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zgodności ich z planem finansowym wraz z ich dekretacją;
 • Administrowanie i kompleksowa obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
 • Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Inspektoratu oraz zapotrzebowania środków finansowych na poszczególne okresy sprawozdawcze wraz z ich aktualizacją;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praca w księgowości
 • - znajomość przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji
 • prawo jazdy kategorii B- praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu

Warszawa

KPMG

wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za udział w projektach z obszaru doradztwa podatkowego dla klientów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym przygotowywanie opinii w języku polskim i angielskim bieżące doradztwo w zakresie prawa...

Genpact PL

wczoraj

Obowiązki Zarzadzanie zamówieniami i wyliczanei bonusow dla sprzedawcow Zarzadzanie rezerwami na sprzedaż Zarzadzanie klientami ( sparwdzenie kontraktu ) Przeprowadzenie wszystkich, wymaganych kontroli dotyczących sprawozdawczości według...

Genpact PL

wczoraj

Obowiązki Zarzadzanie zamówieniami i wyliczanei bonusow dla sprzedawcow Zarzadzanie rezerwami na sprzedaż Zarzadzanie klientami ( sparwdzenie kontraktu ) Przeprowadzenie wszystkich, wymaganych kontroli dotyczących sprawozdawczości według...

Gdańsk

Northvolt Poland Sp. z o.o.

2021-11-27

Key responsibilities: Leading and managing entire accounting operations, including General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable and Cost Accounting, Inventory, Fixed Assets, Cash Management and Taxes. Supervision and control over the...

Bielsko-Biała

Cavatina GW Sp. z o.o.

2021-11-27

Zakres obowiązków: nadzór nad prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych grupy spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości, przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych dla kilku Spółek z Grupy...

Work & Business Solutions

2021-11-26

Miejsce pracy: Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie) Nr ref.: GK/21 Zakres obowiązków: Rozliczanie produkcji: materiałówka, koszty pośrednie, MPK, klucze podziału i rozliczania kosztów. Sporządzanie: bilansu, rachunku wyników i sprawozdania...